Wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński w piątek 28 października 2022 roku odwiedził Instytucję Kultury Zamek Krzyżtopór w Ujeździe. Panu premierowi towarzyszył poseł na Sejm RP Krzysztof Lipiec oraz wojewoda świętokrzyski Zbigniew Koniusz.

Przed bramą zamku honorowego gościa przywitał burmistrz miasta i gminy Iwaniska Marek Staniek oraz sekretarz miasta i gminy Iwaniska Wiesława Słowik. Następnie zespół Dworzanie, który działa przy Publicznej Szkole Podstawowej w Iwaniskach powitał gości przedstawiając swój program artystyczny. Każda wizyta tak znamienitego gościa nie mogła się odbyć bez zwiedzania ruin zamku, także podczas i tej wizyty Pana premiera oraz gości oprowadzono po zamku opowiadając o jego historii.

Wicepremier prof. Piotr Gliński po raz pierwszy gościł na Zamku Krzyżtopór w Ujeździe, dlatego też z rąk burmistrza Marka Stańka otrzymał pamiątkową szablę oraz ręcznie malowany obraz, który przedstawia ruiny Zamku Krzyżtopór.

Zamek Krzyżtopór to wyjątkowe miejsce na mapie Polski – nigdzie na świecie nie ma takiego drugiego założenia zamkowego. Jeśli mogę przyczynić się do promocji tego miejsca, to zachęcam wszystkich do odwiedzenia ruin zamku – każdy Polak powinien je zobaczyć Krzyżtopór to wspaniały zabytek, tak zwana trwała ruina – zamek z pałacem zachowany w stanie, który powoduje, że nie niszczeje. Jest to autentyczna budowla, którą można obejrzeć, w której można odwiedzić pomieszczenia zamknięte. To sposób udostępniania zabytku, który jest bardzo popularny. Choć nie jest on odbudowany w całości,  można sobie łatwo wyobrazić, jak wyglądał w przeszłości – powiedział wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński

To dzięki Panu Premierowi  Zamek Krzyżtopór w Ujeździe został wpisany na listę Pomników Historii, za co bardzo dziękujemy, bo to ważne, że ten obiekt znalazł się na tej honorowej liście, bo poprzez to łatwiej będzie pozyskiwać środki na cele inwestycyjne w tym miejscu. Pragnę serdecznie podziękować za to wszelkie dobro, które Pan czyni dla świętokrzyskiej kultury, dla świętokrzyskich zabytków – powiedział Poseł na sejm RP Krzysztof Lipiec

  Dziękuję za wizytę Panie Premierze. Jesteśmy uradowani, że możemy gościć dziś Pana Premiera w Zamku Krzyżtopór w Ujeździe. Liczymy na wsparcie Pana Premiera w promowaniu naszej świętokrzyskiej perełki, a także liczymy na wsparcie finansowe Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Polska jest jedna i uważam, że władze samorządowe są przedłużeniem władz rządowych. Dziękujemy również za wsparcie przy tworzeniu miasta Iwaniska Panu Posłowi Krzysztofowi Lipcowi oraz za pomoc w pozyskiwaniu funduszy na rozwój naszej gminy – wspomniał Burmistrz miasta i gminy Iwaniska Marek Staniek.