Z uwagi na sytuację epidemiczną został przesunięty termin Tygodnia Spisowego na tydzień następny tj; od 12 do 16 kwietnia