Przebudowa dróg gminnych Planta - Sobiekurów Nr 000979 T i Mydłów - Mydłowiec Nr 000975 T wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Wieś Mydłów znajduje się w województwie świętokrzyskim, powiecie opatowskim, w gminie Iwaniska. Położona jest na łagodnym wzgórzu spływającym miękko na północ, w stronę pól oddzielających miejscowość od przysiółków. Znajduje się tam kościół pw. Wniebowzięcia NMP, a także szkoły: podstawowa oraz gimnazjum. Przez wieś przechodzi niebieski szlak rowerowy do Opatowa. Wraz z Mydłowcem tworzą one właściwie jeden kompleks położony w północno-wschodniej części gminy. W Mydłowcu zamieszkuje 67 osób, a ponadto znajduje się tu stacja uzdatniania wody dla gminy Iwaniska. W październiku 2009 roku zakończono budowę drogi łączącej obie części wsi wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Droga rozpoczyna się w Mydłowie eleganckim rozjazdem, który wraz z zatoką przystankową tworzy ładną oprawę dla centrum miejscowości. Wzdłuż zabudowań wsi, aż do jej granic, ciągnie się ułożony z betonowej, szarej kostki chodnik, ułatwiający mieszkańcom poruszanie się pieszo. Świeżo położony asfalt obrzeżają ułożone z betonowych kształtek rynny zbierające i odprowadzające wodę deszczową, szczególnie w miejscach gdzie nie dało się przeprowadzić rowów odwadniających. W innych miejscach nowo wykopane rowy świecą świeżą, jeszcze nie zarośniętą trawą ziemią.

Pierwszego października 2009 r. zakończona została realizacja projektu "Przebudowa dróg gminnych Mydłów - Mydłowiec wraz z infrastrukturą towarzyszącą na długości 1870 m". Wyremontowana droga ma obecnie szerokość 5 metrów. Po obu stronach drogi znajdują się utwardzone materiałem kamiennym pobocza, a na odcinku 507 metrów, w terenie zabudowanym, wykonany został chodnik o szerokości 1,5 metra oraz zatoka przystankowa. Wraz z poboczami na całej długości remontowanego odcinka wykonano zjazdy do poszczególnych zabudowań, do pól oraz na drogi boczne.

Miejscowość Planta oraz Sobiekurów są przysiółkami wsi o kolorowej nazwie Tęcza. Sobiekurów liczy 95 mieszkańców, a Planta 200. Miejscowość należała niegdyś do rodu Sołtyków, potem Łempickich a ostatecznie do hrabiów Morawskich. W latach trzydziestych XX wieku właścicielem Planty był Tadeusz Dzierżykray - Morawski, działacz Opatowsko - Sandomierskiego Towarzystwa Rolniczego i sejmiku powiatowego. Dziewiętnastowieczny park dworski wpisany do rejestru zabytków, z trzema alejami lipowymi i wieloma cennymi drzewami, został odnowiony i zagospodarowany w ramach projektu "Odnowa wsi w miejscowości Planta". Powstało tu także, oddane w 2009 r. do użytku, ujęcie wody pitnej.

Wzdłuż drogi Planta - Sobiekurów rozpościerają się pola zieleniejące oziminami lub szare, zaorane, przygotowane do wypoczynku przed nowymi zasiewami. Nieco dalej zalesione grzbiety i garby tworzą oprawę dla zabudowań i przebiegającej tędy drogi z nową asfaltową nawierzchnią, świeżo wykopanymi rowami, przepustami i zjazdami do pól i zagród. Po przejechaniu nieco mniej niż połowy drogi z Planty, natykamy się na przebudowany most na Modliborce, niewielkiej rzece biegnącej wśród pól. Zastąpił on istniejącą tu dotychczas kładkę. Nowoczesny kształt i stalowe bariery dają podróżnym ochronę i poczucie bezpieczeństwa. Temu samemu celowi, tzn. bezpieczeństwu pieszych, służą również szerokie, wygodne i utwardzone pobocza po obu stronach drogi.

W 2009 r. rozpoczęty został remont dwu odcinków dróg gminnych. Wniosek o dofinansowanie został złożony do Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach i w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa świętokrzyskiego na lata2007 - 2013 zostały przyznane środki na "Rozwój systemów lokalnej infrastruktury komunikacyjnej". Obydwa odcinki remontowanych dróg otrzymały nową nawierzchnię, pobocza utwardzone, odprowadzenia wody deszczowej oraz urządzenia towarzyszące: przepusty, zjazdy, odcinek chodnika, zatokę przystankową oraz most. Ogólny koszt remontu to 2,55 mln złotych. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego sfinansował 60 % tej kwoty tj.1,53 mln złotych zaś budżet gminy pokrył pozostałe 40%. Przeprowadzony remont poprawi przepustowość obu odcinków dróg, poprawi płynność ruchu, co przyczyni się do zmniejszenia emisji spalin oraz ograniczy hałas. Przyniesie on również wymierne korzyści w postaci zmniejszenia zużycia paliwa, komfortu przejazdów, dostępu do infrastruktury gminy oraz rynku pracy.

ściągnij folder w PDF

+ powrót do listy projektów
Galeria (kliknij na miniaturze, aby powiekszyć zdjęcie)

Mydłów - Mydłowiec
Iwaniska dla każdego Iwaniska dla każdego Iwaniska dla każdego Iwaniska dla każdego Iwaniska dla każdego Iwaniska dla każdego Iwaniska dla każdego Iwaniska dla każdego Iwaniska dla każdego Iwaniska dla każdego

Planta - Sobiekurów
Iwaniska dla każdego Iwaniska dla każdego Iwaniska dla każdego Iwaniska dla każdego Iwaniska dla każdego
Iwaniska dla każdego

Mapa Iwaniska dla każdego