Rewitalizacja centrum miejscowości Iwaniska - etap I

Projekt pn. "Rewitalizacja centrum miejscowości Iwaniska - etap I", współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013

Oś priorytetowa 6: Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast
Działanie 6.2 - Rewitalizacja małych miast

Wartość projektu - 2.217.947,51 zł brutto
Dofinansowanie z RPOWŚ - 971.288,09 zł
Budżet Gminy - 1.246.659,42 zł

Miejscowość Iwaniska jest ważnym ośrodkiem turystyki, w pobliżu znajduje się zamek "Krzyżtopór " - jeden z najważniejszych zabytków w województwie świętokrzyskim. Centrum miejscowości Iwaniska było niezagospodarowane, nieestetyczne i niefunkcjonalne, a budynek Gminnej Biblioteki Publicznej był w bardzo złym stanie technicznym.

W ramach projektu zrealizowane zostały następujące zadania inwestycyjne.

1. Zagospodarowanie centrum miejscowości Iwaniska:
 • remont świetlicy wiejskiej z przystosowaniem na toalety publiczne,
 • remont parkingu przy ul. Opatowskiej,
 • remont i oświetlenie ciągu pieszo-jezdnego od ul. Rynek do ulicy Opatowskiej,
 • remont parkingu przy ulicy Rynek,
 • zagospodarowanie terenu zielenią i małą infrastrukturą rekreacyjną.

 • 2. Kompleksowy remont budynku Gminnej Biblioteki Publicznej.


  Dzięki kompleksowemu zagospodarowaniu rynku wraz z elementami małej architektury, stał się on miejscem spotkań lokalnej społeczności. Przestrzeń rynku została podporządkowana prawidłowym zasadom funkcji, do których została stworzona. Remont parkingów, remont i oświetlenie ciągu pieszo-jezdnego, a także wyodrębnienie miejsca z przeznaczeniem na toalety publiczne sprawiły, że centrum miejscowości jest funkcjonalne, a wszelka infrastruktura potrzebna mieszkańcom i turystom jest skupiona na jednym obszarze.

  Realizacja projektu wpłynęła na poprawę atrakcyjności miejscowości, a estetycznie zagospodarowane centrum miejscowości jest jej wizytówką. Dzięki projektowi Iwaniska uzyskały nowy wizerunek - miejscowości zadbanej i atrakcyjnej nie tylko dla mieszkańców, ale także dla turystów i inwestorów.

  ściągnij folder w PDF

  + powrót do listy projektów
  Galeria (kliknij na miniaturze, aby powiekszyć zdjęcie)

  Iwaniska dla każdego Iwaniska dla każdego Iwaniska dla każdego Iwaniska dla każdego Iwaniska dla każdego Iwaniska dla każdego Iwaniska dla każdego Iwaniska dla każdego Iwaniska dla każdego Iwaniska dla każdego Iwaniska dla każdego Iwaniska dla każdego Iwaniska dla każdego Iwaniska dla każdego Iwaniska dla każdego Iwaniska dla każdego Iwaniska dla każdego