Dane w zakresie realizowanych przedsięwzięć na terenie Miasta i Gminy Iwaniska

Gmina liczba złożonych Wniosków o dofinansowanie sumaryczna kwota wypłaconych dotacji liczba zrealizowanych przedsięwzięć
Iwaniska 83 987 382,49 zł 39