30 sierpnia 2023

Załączone pliki:

Raport z głosowania uchwał na LXXXVI sesji z 2023-08-30
(Raport_glosowania_20230830.pdf - 630.539 KB) Data publikacji: 2023-08-30 12:52:51 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
UCHWAŁA NR LXXXVI/423/2023 RADY MIEJSKIEJ W IWANISKACH z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok.
(LXXXVI-423-2023-scalony.pdf - 2117.834 KB) Data publikacji: 2023-08-30 13:00:54 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
UCHWAŁA NR LXXXVI/424/2023 RADY MIEJSKIEJ W IWANISKACH z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata 2023-2033.
(LXXXVI-424-2023-scalony.pdf - 1084.917 KB) Data publikacji: 2023-08-30 13:02:01 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny

24 lipca 2023

Załączone pliki:

Raport z głosowania uchwał na LXXXV sesji z 2023-07-24
(Raport_glosowania_20230724.pdf - 655.443 KB) Data publikacji: 2023-07-27 09:58:46 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
UCHWAŁA nr LXXXV/414/2023 Rady Miejskiej w Iwaniskach z dnia 24 lipca 2023 r. w sprawie : wyrażenia zgody na umieszczenie tablicy pamiątkowej.
(LXXXV-414-2023.pdf - 726.586 KB) Data publikacji: 2023-07-27 10:00:57 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
UCHWAŁA NR LXXXV/418/2023 RADY MIEJSKIEJ W IWANISKACH z dnia 24 lipca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok.
(LXXXV-418-2023-scalony.pdf - 2053.574 KB) Data publikacji: 2023-07-27 10:08:06 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
UCHWAŁA NR LXXXV/419/2023 RADY MIEJSKIEJ W IWANISKACH z dnia 24 lipca 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata 2023-2033.
(LXXXV-419-2023-scalony.pdf - 1082.751 KB) Data publikacji: 2023-07-27 10:09:38 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny

6 lipca 2023

Załączone pliki:

Raport z głosowania uchwał na LXXXIV sesji z 2023-07-06
(Raport_glosowania_20230706.pdf - 250.85 KB) Data publikacji: 2023-07-10 13:20:09 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
UCHWAŁA NR LXXXIV/409/2023 RADY MIEJSKIEJ W IWANISKACH z dnia 06 lipca 2023 roku w sprawie: rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Iwaniska.
(LXXXIV-409-2023.pdf - 214.155 KB) Data publikacji: 2023-07-10 13:20:59 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
UCHWAŁA NR LXXXIV/410/2023 RADY MIEJSKIEJ W IWANISKACH z dnia 6 lipca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok.
(LXXXIV-410-2023-scalony.pdf - 1006.727 KB) Data publikacji: 2023-07-10 13:21:46 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
UCHWAŁA NR LXXXIV/411/2023 RADY MIEJSKIEJ W IWANISKACH z dnia 6 lipca 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata 2023-2033.
(LXXXIV-411-2023-scalony.pdf - 504.857 KB) Data publikacji: 2023-07-10 13:22:43 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny

22 czerwca 2023

Załączone pliki:

Raport z głosowania uchwał na LXXXIII sesji z 2023-06-22
(Raport_glosowania_20230622.pdf - 645.24 KB) Data publikacji: 2023-06-26 11:51:13 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
UCHWAŁA Nr LXXXIII/403/2023 Rady Miejskiej w Iwaniskach z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Iwaniska wotum zaufania.
(LXXXIII-403-2023.pdf - 429.766 KB) Data publikacji: 2023-06-26 11:52:28 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
UCHWAŁA NR LXXXIII/406/2023 RADY MIEJSKIEJ W IWANISKACH z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok.
(LXXXIII-406-2023-scalony.pdf - 1532.426 KB) Data publikacji: 2023-06-26 11:57:16 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
UCHWAŁA NR LXXXIII/407/2023 RADY MIEJSKIEJ W IWANISKACH z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata 2023-2033.
(LXXXIII-407-2023-scalony.pdf - 1080.689 KB) Data publikacji: 2023-06-26 11:57:59 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny

12 czerwca 2023

Załączone pliki:

Raport z głosowania uchwał na LXXXII sesji z 2023-06-12
(Raport_glosowania_20230612.pdf - 248.294 KB) Data publikacji: 2023-06-15 10:15:12 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
UCHWAŁA Nr LXXXII/400/2023 Rady Miejskiej w Iwaniskach z dnia 12 czerwca 2023 r. w sprawie uznania skargi za bezzasadną.
(LXXXII-400-2023.pdf - 445.468 KB) Data publikacji: 2023-06-15 10:16:13 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
UCHWAŁA NR LXXXII/401/2023 RADY MIEJSKIEJ W IWANISKACH z dnia 12 czerwca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok.
(LXXXII-401-2023-scalony.pdf - 2152.781 KB) Data publikacji: 2023-06-15 10:18:34 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
UCHWAŁA NR LXXXII/402/2023 RADY MIEJSKIEJ W IWANISKACH z dnia 12 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata 2023-2033.
(LXXXII-402-2023-scalony.pdf - 1081.823 KB) Data publikacji: 2023-06-15 10:19:05 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny

12 czerwca 2023

Załączone pliki:

Raport z głosowania uchwał na LXXXII sesji z 2023-06-12
(Raport_glosowania_20230612.pdf - 248.294 KB) Data publikacji: 2023-06-15 10:15:12 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
UCHWAŁA Nr LXXXII/400/2023 Rady Miejskiej w Iwaniskach z dnia 12 czerwca 2023 r. w sprawie uznania skargi za bezzasadną.
(LXXXII-400-2023.pdf - 445.468 KB) Data publikacji: 2023-06-15 10:16:13 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
UCHWAŁA NR LXXXII/401/2023 RADY MIEJSKIEJ W IWANISKACH z dnia 12 czerwca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok.
(LXXXII-401-2023-scalony.pdf - 2152.781 KB) Data publikacji: 2023-06-15 10:18:34 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
UCHWAŁA NR LXXXII/402/2023 RADY MIEJSKIEJ W IWANISKACH z dnia 12 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata 2023-2033.
(LXXXII-402-2023-scalony.pdf - 1081.823 KB) Data publikacji: 2023-06-15 10:19:05 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny

17 maja 2023

Załączone pliki:

UCHWAŁA NR LXXXI/397/2023 RADY MIEJSKIEJ W IWANISKACH z dnia 17 maja 2023r. w sprawie: przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2022 dla Gminy Iwaniska
(LXXXI-397-2023-scalony.pdf - 2192.514 KB) Data publikacji: 2023-05-17 13:12:30 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
UCHWAŁA NR LXXXI/398/2023 RADY MIEJSKIEJ W IWANISKACH z dnia 17 maja 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok.
(LXXXI-398-2023-scalony.pdf - 1894.79 KB) Data publikacji: 2023-05-17 13:13:48 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
UCHWAŁA NR LXXXI/399/2023 RADY MIEJSKIEJ W IWANISKACH z dnia 17 maja 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata 2023-2033.
(LXXXI-399-2023-scalony.pdf - 1075.74 KB) Data publikacji: 2023-05-17 13:14:27 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
Raport z głosowania uchwał na LXXXI sesji z 2023-05-17
(Raport_glosowania_20230517.pdf - 628.864 KB) Data publikacji: 2023-05-17 13:15:18 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny

13 kwietnia 2023

Załączone pliki:

aport z głosowania uchwał na LXXX sesji z 2023-04-13
(Raport_glosowania_20230413.pdf - 631.508 KB) Data publikacji: 2023-04-17 08:14:47 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
UCHWAŁA Nr LXXX/392/2023 Rady Miejskiej w Iwaniskach z dnia 13 kwietnia 2023 r w sprawie: nadania sztandaru Publicznej Szkole Podstawowej w Ujeździe.
(LXXX-392-2023-scalony.pdf - 857.067 KB) Data publikacji: 2023-04-17 08:19:35 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
UCHWAŁA NR LXXX/394/2023 RADY MIEJSKIEJ W IWANISKACH z dnia 13 kwietnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok.
(LXXX-394-2023.scalony.pdf - 1860.506 KB) Data publikacji: 2023-04-17 08:20:53 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny

31 marca

Załączone pliki:

Raport z głosowania uchwał na LXXIX sesji z 2023-03-31
(Raport_glosowania_20230331.pdf - 240.014 KB) Data publikacji: 2023-04-04 12:15:31 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
Statystyki bieżącej strony

27 marca 2023

Załączone pliki:

UCHWAŁA NR LXXVIII/389/2023 RADY MIEJSKIEJ W IWANISKACH z dnia 27 marca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok.
(LXXVIII-389-2023-scalony.pdf - 1049.428 KB) Data publikacji: 2023-04-04 12:11:36 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
Raport z głosowania uchwał na LXXVIII sesji z 2023-03-27
(Raport_glosowania_20230327.pdf - 267.722 KB) Data publikacji: 2023-04-04 12:12:24 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny

2 marca 2023

Załączone pliki:

Raport z głosowania uchwał na LXXVII sesji z 2023-03-02
(Raport_glosowania_20230302.pdf - 635.512 KB) Data publikacji: 2023-03-06 12:36:10 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
Uchwała Nr LXXVII/375/2023 Rady Miejskiej w Iwaniskach z dnia 02 marca 2023 r. w sprawie: powołania Skarbnika Miasta i Gminy Iwaniska .
(LXXVII-375-2023.pdf - 429.945 KB) Data publikacji: 2023-03-06 12:36:58 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
UCHWAŁA Nr LXXVII/376/2023 Rady Miejskiej w Iwaniskach z dnia 02 marca 2023 r w sprawie : nadania imienia Publicznej Szkole Podstawowej w Ujeździe.
(LXXVII-376-2023.pdf - 435.452 KB) Data publikacji: 2023-03-06 12:37:29 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
UCHWAŁA NR LXXVII/380/2023 RADY MIEJSKIEJ W IWANISKACH z dnia 2 marca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok.
(LXXVII-380-2023-scalony.pdf - 1500.86 KB) Data publikacji: 2023-03-06 12:42:15 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
UCHWAŁA NR LXXVII/381/2023 RADY MIEJSKIEJ W IWANISKACH z dnia 2 marca 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata 2023-2033.
(LXXVII-381-2023-scalony.pdf - 749.476 KB) Data publikacji: 2023-03-06 12:42:50 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny

17 lutego 2023

Załączone pliki:

UCHWAŁA NR LXXVI/370/2023 RADY MIEJSKIEJ W IWANISKACH z dnia 17 lutego 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok.
(LXXVI-370-2023-scalony.pdf - 1258.726 KB) Data publikacji: 2023-02-23 14:30:22 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
UCHWAŁA NR LXXVI/371/2023 RADY MIEJSKIEJ W IWANISKACH z dnia 17 lutego 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata 2023-2033.
(LXXVI-371-2023-scalony.pdf - 490.963 KB) Data publikacji: 2023-02-23 14:31:28 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
U C H W A Ł A Nr LXXVI/372/2023 Rady Miejskiej w Iwaniskach z dnia 17 lutego 2023r. w sprawie odwołania Skarbnika Miasta i Gminy Iwaniska.
(LXXVI-372-2023.pdf - 435.981 KB) Data publikacji: 2023-02-23 14:32:16 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
Raport z głosowania uchwał na LXXVI sesji z 2023-02-17
(Raport_glosowania_20230217.pdf - 635.663 KB) Data publikacji: 2023-02-23 14:41:38 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny

7 lutego 2023

Załączone pliki:

UCHWAŁA NR LXXV/367/2023 RADY MIEJSKIEJ W IWANISKACH z dnia 7 lutego 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok.
(LXXV-367-2023-scalony.pdf - 1261.682 KB) Data publikacji: 2023-02-23 14:24:18 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
UCHWAŁA NR LXXV/368/2023 RADY MIEJSKIEJ W IWANISKACH z dnia 7 lutego 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata 2023-2033.
(LXXV-368-2023-scalony.pdf - 492.083 KB) Data publikacji: 2023-02-23 14:24:48 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
Raport z głosowania uchwał na LXXV sesji z 2023-02-07
(Raport_glosowania_20230207.pdf - 623.417 KB) Data publikacji: 2023-02-23 14:39:36 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny

31 stycznia 2023

Załączone pliki:

Raport z głosowania uchwał na LXXIV sesji z 2023-01-31
(Raport_glosowania_20230131.pdf - 682.852 KB) Data publikacji: 2023-02-23 14:43:31 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
U C H W A Ł A Nr LXXIV/356/2023 Rady Miejskiej w Iwaniskach z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie: uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Iwaniskach.
(LXXIV-356-2023.pdf - 305.547 KB) Data publikacji: 2023-02-23 14:46:48 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
UCHWAŁA NR LXXIV/366/2023 RADY MIEJSKIEJ W IWANISKACH z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok.
(LXXIV-366-2023-scalony.pdf - 468.08 KB) Data publikacji: 2023-02-23 14:57:44 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny

30 grudnia 2022

29 grudnia 2022

Załączone pliki:

UCHWAŁA NR LXXII/344/2022 RADY MIEJSKIEJ W IWANISKACH z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok.
(LXXII-344-2022-scalony.pdf - 1460.647 KB) Data publikacji: 2023-01-05 13:33:23 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
UCHWAŁA NR LXXII/345/2022 RADY MIEJSKIEJ W IWANISKACH z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok.
(LXXII-345-2022-scalony.pdf - 1075.088 KB) Data publikacji: 2023-01-05 13:35:10 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
UCHWAŁA NR LXXII/346/2022 RADY MIEJSKIEJ W IWANISKACH z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata 2022-2033.
(LXXII-346-2022-scalony.pdf - 652.151 KB) Data publikacji: 2023-01-05 13:35:46 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
UCHWAŁA NR LXXII/348/2022 RADY MIEJSKIEJ W IWANISKACH z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata 2023-2033.
(LXXII-348-2022-scalony.pdf - 1090.289 KB) Data publikacji: 2023-01-05 13:37:10 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
UCHWAŁA NR LXXII/349/2022 RADY MIEJSKIEJ W IWANISKACH z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Iwaniska na 2023 rok
(LXXII-349-2022-scalony.pdf - 9353.004 KB) Data publikacji: 2023-01-05 13:38:58 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
UCHWAŁA NR LXXII/351/2022 RADY MIEJSKIEJ W IWANISKACH z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Statucie Miasta i Gminy Iwaniska.
(LXXII-351-2022.pdf - 71.476 KB) Data publikacji: 2023-01-05 13:41:09 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
U C H W A Ł A nr LXXII/353/2022 Rady Miejskiej w Iwaniskach z dnia 29 grudnia 2022 r w sprawie : wyrażenia zgody na umieszczenie tablicy pamiątkowej.
(LXXII-353-2022-scalony.pdf - 830.769 KB) Data publikacji: 2023-01-05 14:40:09 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
Raport z głosowania uchwał na LXXII sesji z 2022-12-30
(Raport_glosowania_20221229.pdf - 667.947 KB) Data publikacji: 2023-01-05 14:41:36 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny

8 grudnia 2022

Załączone pliki:

Raport z głosowania uchwał na LXXI sesji z 2022-12-08
(Raport_glosowania_20221208.pdf - 559.918 KB) Data publikacji: 2022-12-12 13:24:38 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
UCHWAŁA Nr LXXI/338/2022 RADY MIEJSKIEJ w IWANISKACH z dnia 8 grudnia 2022 r. w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta i Gminy Iwaniska
(LXXI-338-2022.pdf - 387.835 KB) Data publikacji: 2022-12-12 13:25:31 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
UCHWAŁA NR LXXI/341/2022 RADY MIEJSKIEJ W IWANISKACH z dnia 8 grudnia 2022 roku w sprawie: przedłużenia umowy najmu
(LXXI-341-2022.pdf - 198.174 KB) Data publikacji: 2022-12-12 13:28:14 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
UCHWAŁA NR LXXI/342/2022 RADY MIEJSKIEJ W IWANISKACH z dnia 8 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok.
(LXXI-342-2022-scalony.pdf - 1096.842 KB) Data publikacji: 2022-12-12 13:29:05 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny

22 listopada 2022

Załączone pliki:

UCHWAŁA NR LXX/335/2022 RADY MIEJSKIEJ W IWANISKACH z dnia 22 listopada 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok.
(LXX-335-2022-scalony.pdf - 905.917 KB) Data publikacji: 2022-12-01 13:49:59 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
Raport z głosowania uchwał na LXX sesji z 2022-11-22
(Raport_glosowania_20221122.pdf - 248.358 KB) Data publikacji: 2022-12-01 13:52:56 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny

17/10/2022

Załączone pliki
Raport_glosowania_20221017.pdf Raport z głosowania uchwał na LXIX sesji z 2022-10-17 (Raport_glosowania_20221017.pdf - 569.958 KB)
  Data publikacji: 2022-10-20 12:01:40 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
LXIX-329-2022-scalony.pdf w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata 2022-2033. (LXIX-329-2022-scalony.pdf - 1077.442 KB)
  Data publikacji: 2022-10-20 12:02:58 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
LXIX-330-2022.pdf w sprawie zmiany uchwały Nr LXVIII/317/2018 z dnia 20 lipca 2018r., w sprawie ustalenia odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Iwaniska. (LXIX-330-2022.pdf - 73.061 KB)
  Data publikacji: 2022-10-20 12:03:20 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
LXIX-331-2022.pdf w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie (LXIX-331-2022.pdf - 603.964 KB)
  Data publikacji: 2022-10-20 12:03:46 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
LXIX-332-2022.pdf w sprawie: przedłużenia umowy najmu (LXIX-332-2022.pdf - 473.909 KB)
  Data publikacji: 2022-10-20 12:04:07 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
LXIX-333-2022.pdf w sprawie: przedłużenia umowy najmu (LXIX-333-2022.pdf - 473.109 KB)
  Data publikacji: 2022-10-20 12:04:27 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
LXIX-334-2022.pdf w sprawie utworzenia Centrum Usług Wspólnych w Iwaniskach i nadania statutu. (LXIX-334-2022.pdf - 441.155 KB)
  Data publikacji: 2022-10-20 12:04:46 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
LXIX-328-2022-scalony.pdf w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok. (LXIX-328-2022-scalony.pdf - 2122.456 KB)
  Data publikacji: 2022-10-24 14:26:00 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny

28/09/2022

Załączone pliki
LXVIII-327-2022-scalony.pdf w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok. (LXVIII-327-2022-scalony.pdf - 858.878 KB)
  Data publikacji: 2022-10-20 12:10:06 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
Raport_glosowania_20220928.pdf Raport z głosowania uchwał na LXVIII sesji z 2022-09-28 (Raport_glosowania_20220928.pdf - 239.3 KB)
  Data publikacji: 2022-10-20 12:10:54 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny