16/03/2020


Raport z głosowania uchwał na XXXII sesji z 2020-03-16 (Raport_glosowania_20200316.pdf - 49.51 KB)


25 lutego 2020

Raport_glosowania_20200225.pdf Raport z głosowania uchwał na XXXI sesji z 2020-02-25 (Raport_glosowania_20200225.pdf - 42.797 KB)
  Data publikacji: 2020-02-27 14:35:41 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
XXXI-115-2020.pdf w sprawie: uchwalenia planu pracy Rady Gminy Iwaniska. (XXXI-115-2020.pdf - 209.711 KB)
  Data publikacji: 2020-02-27 14:36:04 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
XXXI-116-2020.pdf w sprawie: zatwierdzenia ramowego planu pracy Komisji Rewizyjnej Gminy Iwaniska na 2020r. (XXXI-116-2020.pdf - 209.988 KB)
  Data publikacji: 2020-02-27 14:36:24 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
XXXI-117-2020.pdf w sprawie: zatwierdzenia ramowego planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2020r. (XXXI-117-2020.pdf - 199.94 KB)
  Data publikacji: 2020-02-27 14:36:41 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
XXXI-118-2020.pdf w sprawie: zatwierdzenia ramowego planu pracy Komisji Rady Gminy Iwaniska na 2020r. (XXXI-118-2020.pdf - 357.204 KB)
  Data publikacji: 2020-02-27 14:36:58 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
XXXI-119-2020.pdf w sprawie: rezygnacji przez Gminę Iwaniska z prawa pierwokupu nieruchomości położonych w obrębie Iwaniska, gmina Iwaniska (XXXI-119-2020.pdf - 178.11 KB)
  Data publikacji: 2020-02-27 14:37:14 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
XXXI-120-2020.pdf w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej zmiany przepisów prawa miejsowego. (XXXI-120-2020.pdf - 196.968 KB)

data sesji: 11 lutego 2020

Załączone pliki
Raport_glosowania_20200211.pdf Raport z głosowania uchwał na XXX sesji z 2020-02-11 (Raport_glosowania_20200211.pdf - 27.849 KB)
  Data publikacji: 2020-02-17 13:36:15 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
XXX-114-2020-scalony.pdf w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok. (XXX-114-2020-scalony.pdf - 158.227 KB)
  Data publikacji: 2020-02-17 13:38:3030 grudnia 2019

Raport_glosowania_20191230.pdf Raport z głosowania uchwał na XXIX sesji z 2019-12-30 (Raport_glosowania_20191230.pdf - 47.217 KB)
  Data publikacji: 2019-12-31 11:31:29 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
XXIX-107-2019.pdf w sprawie przyjęcia : "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Akloholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii" w Gminie Iwaniska na rok 2020. (XXIX-107-2019.pdf - 98.811 KB)
  Data publikacji: 2020-01-09 14:59:51 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
XXIX-108-2019.pdf W sprawie zamiaru przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej w Wygiełzowie w Szkołę Filialną (XXIX-108-2019.pdf - 716.496 KB)
  Data publikacji: 2020-01-16 12:31:05 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
XXIX-109-2019.pdf w sprawie : odmowy wyrażenia zgody na odwołanie Pana Sylwestra Charymskiego ze stanowiska Dyrektora Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Nieskurzowie Nowym. (XXIX-109-2019.pdf - 231.638 KB)
  Data publikacji: 2020-01-16 12:31:28 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
XXIX-110-2019-scalony.pdf w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok. (XXIX-110-2019-scalony.pdf - 171.233 KB)
  Data publikacji: 2020-01-16 12:31:50 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
XXIX-111-2019-scalony.pdf w sprawie zmiany Uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata 2019-2033 (XXIX-111-2019-scalony.pdf - 324.5 KB)
  Data publikacji: 2020-01-16 12:32:24 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
XXIX-112-2019-scalony.pdf w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata 2020-2033 (XXIX-112-2019-scalony.pdf - 315.566 KB)
  Data publikacji: 2020-01-16 12:32:47 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
XXIX-113-2019-scalony.pdf w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Iwaniska na 2020 rok (XXIX-113-2019-scalony.pdf - 998.695 KB)