30/06/2020

Raport_glosowania_20200630.pdf Raport z głosowania uchwał na XXXVI sesji z 2020-06-30 (Raport_glosowania_20200630.pdf - 49.007 KB)
  Data publikacji: 2020-07-02 09:25:50 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
XXXVI-141-2020.pdf w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Iwaniska wotum zaufania . (XXXVI-141-2020.pdf - 42.373 KB)
  Data publikacji: 2020-07-02 14:08:51 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
XXXVI-142-2020.pdf w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Iwaniska za 2019 r. (XXXVI-142-2020.pdf - 43.118 KB)
  Data publikacji: 2020-07-02 14:09:18 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
XXXVI-143-2020.pdf w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Iwaniska z tytułu wykonania budżetu za 2019 r (XXXVI-143-2020.pdf - 45.856 KB)
  Data publikacji: 2020-07-02 14:09:43 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
XXXVI-144-2020-scalony.pdf w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok. (XXXVI-144-2020-scalony.pdf - 206.614 KB)
  Data publikacji: 2020-07-02 14:10:09 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
XXXVI-145-2020-scalony.pdf w sprawie zmiany Uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata 2020-2033 (XXXVI-145-2020-scalony.pdf - 206.446 KB)
  Data publikacji: 2020-07-02 14:10:38 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
XXXVI-146-2020.pdf W sprawie: zmiany uchwały Nr XXXIV/135/2020 Rady Gminy Iwaniska z dnia 27 maja 2020 r w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich ,zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych ,zasad promocji obywatelskich inicjatyw (XXXVI-146-2020.pdf - 70.062 KB)