Rewitalizacja centrum miejscowości Iwaniska - etap I

+czytaj dalej

Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Gminy Iwaniska - Kamieniec, Kujawy, Gryzikamień, Łopatno, Marianów, Wygiełzów, Zagrody, Młynki - I Etap

+czytaj dalej

Przebudowa dróg gminnych Planta - Sobiekurów Nr 000979 T i Mydłów - Mydłowiec Nr 000975 T wraz z infrastrukturą towarzyszącą

+czytaj dalej

Przebudowa dachu oraz instalacja systemów zabezpieczeń przed pożarem i kradzieżą w budynku kościoła parafialnego p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Iwaniskach (działka nr 375)

+czytaj dalej

Iwaniska

Miasteczko noszące początkowo nazwę Uniszów lub Uneszów leżące 13 km od Opatowa nad Koprzywianką zostało założone w 1403 r. przez Zborowskich. W krótkim czasie rozwinęło się jako ośrodek handlowy, którego mieszkańcy zajmowali się głównie rzemiosłem, często rzadkich specjalności - złotnictwem, ludwisarstwem czy mosiężnictwem. Miasto posiadało ratusz, 103 domy większe, 65 domów mniejszych i liczyło 1500 mieszkańców, łącznie z Żydami. Odbywały się tu targi i 13 jarmarków w roku. Miasto zostało w 1656 r. splądrowane i spalone przez kozaków Rakoczego, co spowodowało jego upadek. Iwaniska podnosiły się z tej klęski stopniowo aż do 1869r., kiedy to po klęsce powstania styczniowego władze rosyjskie odebrały im prawa miejskie. Dziś mieści się tu siedziba władz gminy. Miejscowość zachowała dawny, tradycyjny układ urbanistyczny i posiada kilka zabytków, np. kilkakrotnie spalony kościół pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej Panny i Męczennicy, który został ostatecznie odbudowany w latach 1900 - 1905 i jest jednym z najcenniejszych zabytków architektury neogotyckiej w woj. świętokrzyskim. Na cmentarzu znajdziemy oryginalną, pochodzącą z 1833 r. rodzinną kaplicę grobową hr. Łempickich oraz Morawskich i wiele zabytkowych nagrobków.