piątek, 24 październik 2014
 
 
Sprzęt dla OSP Kamieniec

Na terenie Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Janczycach gm. Baćkowice odbyły się ćwiczenia szczebla powiatowego pod kryptonimem „Vastum 2014”.W ćwiczeniach udział wzięło 28 zastępów, w tym trzy zastępy OSP z gminy Iwaniska: OSP Stobiec, OSP Kamieniec oraz OSP Iwaniska. Zakończenie ćwiczeń miało miejsce na terenie Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Janczycach.


Czytaj całość...
 
Sztandar dla strażaków ze Stobca

Ochotnicza Straż Pożarna w Stobcu obchodziła 50-lecie swojej działalności. Uroczystość połączona została z przekazaniem sztandaru ufundowanego przez lokalną społeczność i sponsorów.  Strażacka uroczystość rozpoczęła się mszą świętą polową w intencji strażaków ochotników, po której nastąpiło poświęcenie sztandaru.  - Przekazanie sztandaru dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej to bardzo ważna chwila dla całej społeczności Stobca – powiedział Marek Staniek, wójt gminy Iwaniska. – Ufundowanie sztandaru było inicjatywą mieszkańców Stobca, to oni sfinansowali jego zakup i znaleźli sponsorów.

Czytaj całość...
 
INAUGURACJA NOWEGO ROKU SZKOLNEGO 2014 / 2015 W MYDŁOWIE

W dniu 1 września 2014 r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Iwaniskach Filia w Mydłowie odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2014 / 2015.     W uroczystości uczestniczyli: dyrektor biura Urzędu Marszałkowskiego województwa świętokrzyskiego – Tomasz Janus, wójt Gminy Iwaniska – Marek Staniek, przewodniczący Rady Gminy Iwaniska – Stefan Zając, dyrektor Zespołu Publicznych Szkół w Iwaniskach – Wacław Słowik, wicedyrektorzy: Anna Adamczak i Halina Pasiek – Wójcik, ks. Tomasz Kwaśnik, kierownicy szkoły: Grażyna Krakowiak i Mariola Bednarska - Pasieka, nauczyciele i uczniowie Filii Przepiórów i Filii Mydłów oraz rodzice.


Czytaj całość...
 
Zajęcia artystyczne
 
Spotkanie z kulturą ludową w gminie Iwaniska

Instytucja Kultury Zamek Krzyżtopór w Ujeździe zakończyła realizację  projektu pod nazwą ,,Spotkanie z kulturą ludową w gminie Iwaniska - JARMARK RZEMIOSŁ". Punktem centralnym działań stała się impreza zorganizowana w dniu 24 sierpnia na stadionie sportowym w Iwaniskach. Uczestniczyli w niej przedstawiciele lokalnego rzemiosła, twórcy ludowi z gminy Iwaniska oraz gminne zespoły artystyczne.

Czytaj całość...