piątek, 18 styczeń 2019
 
 
W SZKOLE W UJEŹDZIE ZBIERALI DARY DLA PODOPIECZNYCH PRZYTULISKA NA WIŚNIOWEJ

Publiczna Szkoła Podstawowa w Ujeździe przystąpiła do akcji Ministerstwa Edukacji Narodowej „RAZEM NA ŚWIĘTA”, w ramach której zorganizowano zbiórkę dla bezdomnych psów mieszkających w schronisku dla zwierząt „Przytulisko na Wiśniowej” w Sandomierzu.

Świąteczna zbiórka karmy, pożywienia i innych potrzebnych akcesoriów w celu wsparcia sandomierskiego schroniska rozpoczęła się 5 grudnia 2018 roku w Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. Na korytarzach rozwieszono plakaty promujące zbiórkę i zachęcające do włączenia się w niesienie pomocy psom mieszkającym w „Przytulisku na Wiśniowej”.

Czytaj całość...
 
Ostrzeżenie meteo
 
Ostrzeżenie nr 3
 
Informacja na temat konieczności odśnieżania dachów
 
Ostrzeżenie meteo - opady śniegu
 
SZKOLENIA DLA DOROSŁYCH W SOŁECTWIE RADWAN

W świetlicy wiejskiej sołectwo Radwan prowadzi aktywną działalność, proponując mieszkańcom ofertę społeczno – edukacyjną. Ciekawe i innowacyjne pomysły przyciągają liczną grupę społeczności lokalnej, która chętnie angażuje się w szereg prowadzonych aktywności.

Od kilku miesięcy w świetlicy wiejskiej sołectwa Radwan w ramach projektu „Postaw akcent na (cyfrowe) kwalifikacje!” intensywnie odbywają się bezpłatne szkolenia komputerowe oraz językowe. Kursy te zostały opracowane z myślą o narastających potrzebach edukacyjnych i zawodowych mieszkańców z przeznaczeniem dla osób powyżej 25 roku życia, o niskich kwalifikacjach, mieszkających, pracujących lub uczących się na terenach wiejskich Obszarów Strategicznej Interwencji z powiatów i gmin o najwyższej stopie bezrobocia.

Pod okiem wykwalifikowanych trenerów mieszkańcy uczestniczą w zajęciach komputerowych i zajęciach języka angielskiego nabywając umiejętności w zakresie tych kompetencji. Poprzez codzienną praktykę uczą się między innymi sprawnie przeglądać, szukać i filtrować informacji, komunikować z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych, przetwarzać teksty, czy też poznają  działania on-line oraz zasady netykiety. Także zdobywają wiedzę z  języka angielskiego w celu skutecznego porozumiewania się, kształtują sprawności niezbędne do posługiwania się zasobem środków językowych umożliwiających umiejętną komunikację obcojęzyczną. Szkolenia realizowane są w wymiarze 120 godzin. Uczestnicy otrzymują podręczniki, pomocne materiały szkoleniowe oraz certyfikaty potwierdzające nabyte kwalifikacje. Kursy prowadzone przez Krzysztofa Kijankę (zajęcia komputerowe) i Annę Gołyską(zajęcia języka angielskiego)dostarczają intensywnej praktyki, a poprzez bardzo aktywne uczestnictwo kursanci zdobywają cenne umiejętności niezbędne w dzisiejszych czasach.

„Tego typu szkolenia umożliwiają rozwijanie zainteresowań mieszkańców naszego sołectwa oraz sprzyjają organizowaniu życia społecznego wsi” mówi Zofia Kowalska – sołtys sołectwa Radwan.

Realizowane przedsięwzięcia wspierane są przez Wójta Gminy Iwaniska – Marka Stańka i sekretarz Gminy Iwaniska – Wiesławę Słowik.

Projekt „Postaw akcent na (cyfrowe) kwalifikacje!” RPSW.08.04.02-26-0102/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020,Oś priorytetowa 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działanie 8.04 Kształcenie ustawiczne osób dorosłych, Poddziałanie 8.04.02 Podnoszenie umiejętności lub kwalifikacji osób dorosłych w obszarze ITC i języków obcych (projekty konkursowe), współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 To tylko niektóre działania sołectwa Radwan i Koła Gospodyń Wiejskich w Radwanie, które skutecznie i prężnie działa.

 
MAGIA ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA. ZAJĘCIA OTWARTE Z UDZIAŁEM RODZICÓW W SZKOLE W UJEŹDZIE


Podczas zajęć otwartych przeprowadzonych 12 grudnia 2018r. uczniowie klasy trzeciej Publicznej Szkoły Podstawowej w Ujeździe wraz ze swoimi mamami zaprezentowały wiele pomysłów na ozdoby świąteczne .

Inspiracją do przeprowadzenia takiego spotkania było wzmacnianie więzi emocjonalnej z rodziną w czasie oczekiwania na święta Bożego Narodzenia, kształtowanie uczuć ciepła rodzinnego, aktywizowanie oraz integrowanie rodziców i dzieci podczas wspólnych zabaw plastycznych.

Przy dźwiękach kolęd i piosenek świątecznych rodzice wraz ze swoimi pociechami dekorowali pięknie pachnące pierniczki, przygotowywali elementy dekoracji świątecznych oraz wykonywali stroiki bożonarodzeniowe. Wszyscy spisali się doskonale, powstały piękne i niepowtarzalne prace. Warsztaty zorganizowane przez Edytę Łata, były okazją do świetnej zabawy oraz niezwykłą lekcję kreatywności oraz wspaniałym wprowadzeniem w świąteczny nastrój. Spotkanie zakończyło się degustacją świątecznych pyszności.

Dziękuję wszystkim rodzicom naszych uczniów za zaangażowanie i aktywny udział w życiu Publicznej Szkoły Podstawowej w Ujeździe, mówi dyrektor szkoły – Marcin Urbański.

 
WOLONTARIUSZE Z UJAZDU ZBIERALI NA DOM HOSPICYJNY

W listopadzie i grudniu 2018 roku w Publicznej Szkole Podstawowej w Ujeździe odbyła się zbiórka publiczna „ZBUDUJMY DZIECIOM DOM HOSPICYJNY”. Cała społeczność szkolna przystąpiła do akcji organizowanej przez Fundację ”Z SERCA DLA SERCA” z siedzibą w Kępiu Zaleszańskim.

Na terenie szkoły kwestę prowadził sztab nr 92 w składzie: Klaudia Kostępska, Weronika Woźniak, Marlena Wójcik i Wiktoria Halat. Wolontariuszki zbierały datki do puszek na rzecz Domu Hospicyjnego dla nieuleczalnie chorych dzieci w najtrudniejszych momentach ich życia. W akcję chętnie włączyli się uczniowie, grono pedagogiczne na czele z dyrektorem szkoły, jak również rodzice. Cała suma w kwocie 401,07 zł została już przekazana na konto Fundacji.

Z wielką chęcią przystąpiliśmy do  zbiórki na  budowę Domu Hospicyjnegodla dzieci w Zaleszanach. Tego typu inicjatywy uczą dzieci empatii i odpowiedzialności za drugiego człowieka. Bycie wolontariuszem dostarcza wartościowych doświadczeń edukacyjnych i pełni bogatą rolę wychowawczą – mówi dyrektor PSP w Ujeździe – Marcin Urbański.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Ujeździe wspiera ideę wolontariatu i dobroczynności włączając się w  wiele akcji o charakterze charytatywnym. Na korytarzu szkolnym widnieje gazetka o działaniach podejmowanych w tym zakresie, popularyzująca niesienie bezinteresownej pomocy i informująca o akcjach, w których szkoła bierze udział. Dzięki temu oddziaływanie organizowanych przedsięwzięć jest bardziej intensywne i trwałe oraz zachęca do działania na rzecz innych.

Opiekunami wolontariuszek byli: Marcin Urbański – dyrektor szkoły oraz Anna Gołyska – nauczyciel języka angielskiego.

Czytaj całość...
 
<< « start < wstecz 1 2 dalej » > koniec » >>

Pozycje :: 1 - 13 z 15