poniedziałek, 20 styczeń 2020
 
 
Ostrzezenie meteo

 
Ostrzezenie meteo

 
Zyczenia na Boze Narodzenie
 
Zaproszenie na spotkanie

 
Informacja

 
UCZNIOWIE Z UJAZDU PO RAZ KOLEJNY PROMUJ? OSZCZ?DZANIE


 27 listopada 2019 roku w Szkolna Kasa Oszcz?dno?ci dzia?aj?ca w Publicznej Szkole Podstawowej w Uje?dzie zorganizowa?a uroczysto?? promuj?c? ide? systematycznego oszcz?dzania pod has?em: „Oszcz?dzamy w SKO przez ca?y rok”. Wzi?li w niej udzia?: dyrektor Banku Spó?dzielczego w Staszowie/Oddzia? w Iwaniskach – Edmund Szyma?ski, przewodnicz?ca Rady Rodziców – Aneta Ch?odnicka, dyrektor szko?y – Marcin Urba?ski, nauczyciele oraz uczniowie. Podczas akademii cz?onkowie SKO przedstawili scenki dotycz?ce gospodarno?ci zach?caj?c wszystkich do wp?acania na ksi??eczki, a tak?e przygotowali koncert piosenek propaguj?cych oszcz?dzanie.

Czytaj całość...
 
Informacja


 
<< « start < wstecz 1 2 3 dalej » > koniec » >>

Pozycje :: 1 - 13 z 27