Podczas sesji Rady Miejskiej w Iwaniskach w dniu 26.06.2024r. Radni dokonali oceny pracy organu wykonawczego w zakresie gospodarki finansowej. Radni Rady Miasta i Gminy Iwaniska udzielili Panu Burmistrzowi absolutorium jednogłośnie.
To niezwykle ważne wyróżnienie jest dla Burmistrza dowodem skutecznego zarządzania na rzecz gminy i społeczności. Pan Burmistrz Miasta i Gminy przedstawił „Raport o stanie Miasta i Gminy” za rok 2023.
Pan Burmistrz Miasta i Gminy Iwaniska otrzymał z rąk Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy Iwaniska Wiesława Kowalczyka i Wiceprzewodniczących Zofii Kowalskiej, Cezarego Miśkiewicza oraz Sekretarz Miasta i Gminy Iwaniska Wiesławy Słowik gratulacje.