Dnia 11 października 2021 roku o godzinie 9:00 odbyło się ślubowanie klas pierwszych Publicznej Szkoły Podstawowej w Iwaniskach ze Szkołą Filialną w Wygiełzowie. W uroczystości tej wzięło udział trzy klasy pierwsze, dyrektor szkoły Anna Michalska-Kapsiak, wicedyrektorzy:Zdzisława Radzimowska, Beata Sadaj, Wójt Gminy Iwaniska Marek Staniek, wychowawcy: Sylwia Bienięnda, Iwona Dudek-Forc, Alina Malinowska, przewodnicząca Rady Rodziców Jolanta Kwiatek, oraz rodzice pierwszoklasistów.

W Publicznej Szkole Podstawowej w Ujeździe przywiązuje się ogromną rolę do ochrony drzew i dbałości o środowisko. Zarówno przedszkolaki, jak i uczniowie mają możliwość uczestniczenia w cyklicznych akcjach mających na celu rozbudzanie ich świadomości ekologicznej.

W dniu 26 września 2021r. (niedziela) odbyło się uroczyste otwarcie parkingu w Mydłowie wraz z odsłonięciem tablicy pamiątkowej przy cmentarzu parafialnym.

Rowerzyści z Klubu Rowerowego Badacze Historii działającego w Publicznej Szkole Podstawowej w Ujeździe udali się na wycieczkę kończącą sezon rowerowy, której celem było przybliżenie historii najbliższych okolic.

Do końca września można składać wnioski o przyznanie tegorocznej nagrody Wojewody Świętokrzyskiego „Czyste Serce”.

W dniu 20 września (poniedziałek) 2021r. odbyło się uroczyste otwarcie parkingu w Iwaniskach wraz z odsłonięciem tablicy przy cmentarzu parafialnym.