21 czerwca 2022 roku w Publicznej Szkole Podstawowej w Ujeździe odbyło się podsumowanie i nagrodzenie osiągnięć i sukcesów zdobytych przez uczniów z konkursów zewnętrznych w bieżącym roku szkolnym.

 W sobotę, 18 czerwca 2022 r. w miejscowości Stobiec przy udziale władz samorządowych, przedstawicieli służb mundurowych i mieszkańców Miasta i Gminy Iwaniska odbyło się uroczyste poświęcenie samochodu ratowniczo-gaśniczego jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Stobcu.

Uczniowie z Publicznej Szkoły Podstawowej w Ujeździe w ramach doradztwa zawodowego odwiedzili Piekarnię Regionalną w Iwaniskach uczestnicząc w bardzo ciekawych warsztatach z panem Januszem Bednarskim.

W Publicznej Szkole Podstawowej w Ujeździe zakończyła się realizacja projektu grantowego „TIK w świętokrzyskich szkołach” w ramach  „Lekcja:Enter”, którego celem jest podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie innowacyjnego i kreatywnego wykorzystania zasobów i środowisk cyfrowych w pracy edukacyjnej.Jest to projekt edukacji cyfrowej realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa współfinansowanego przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

11 czerwca 2022 r. na stadionie sportowym w Iwaniskach  odbył się Gminny Dzień Dziecka, którego organizatorem był Burmistrz Miasta i Gminy Iwaniska Marek Staniek oraz Gminne Centrum Biblioteki i Kultury
w Iwaniskach.

Uczniowie z Publicznej Szkoły Podstawowej w Ujeździe odwiedzili Gminne Centrum Biblioteki i Kultury w Iwaniskach uczestnicząc w  pouczającej lekcji bibliotecznej.

Dnia 7 czerwca 2022 roku odbyła się wycieczka do Czarnolasu, Puław i Kazimierza Dolnego. Uczestniczyli w niej uczniowie klas IV – VIII. Opiekunami wycieczki byli: Barbara Herezy, Dorota Tomaszewska, Anna Niziałek, Teresa Szymańska, Mariola Bednarska – Pasieka i Anna Maj.