Dzień 20 marca 2024 roku na długo pozostanie w pamięci Uczniów, Rodziców, Grona Pedagogicznego oraz całej społeczności lokalnej Mydłowa i okolic, bowiem tego dnia nastąpiło uroczyste otwarcie pięknej, nowoczesnej i funkcjonalnej hali sportowej wraz z całym zapleczem sanitarnym i sportowym.

W Publicznej Szkole Podstawowej w Mydłowie od wielu lat działa czynnie Szkolne Koło Wolontariatu. Koordynatorami Koła Wolontariatu są panie: Anna Majsak i Magdalena Chruściel. Koło Wolontariatu skierowane jest do uczniów i nauczycieli, którzy chcą pomagać innym, inicjować i wspomagać działania w środowisku lokalnym.

 W miesiącu marcu 2024 roku w Publicznej Szkole Podstawowej w Mydłowie zorganizowana została zbiórka słodyczy na rzecz dzieci z Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej nr 1 w Opatowie. W akcji wzięli udział uczniowie i nauczyciele.

 Dnia 22 marca 2024 roku zebrane słodycze zostały przekazane do placówki.

„Ważny jest rodzaj pomocy, którą się oferuje,

ale jeszcze ważniejsze od tego jest serce,

 z jakim tej pomocy się udziela’’

Jan Paweł II

Od 11 do 15 marca 2024 roku w Publicznej Szkole Podstawowej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ujeździe zostały przeprowadzone zajęcia o tematyce zdrowotnej dla uczniów klas I-III i dzieci z oddziału przedszkolnego B.

Szkolne Koło Caritas z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ujeździe w czasie Wielkiego Postu prowadziło działania mające na celu bezinteresowną pomoc innym.

  piątek 15 marca 2024 r., uczniowie klasy VIII Publicznej Szkoły Podstawowej w Iwaniskach    z wychowawcą panią Małgorzatą Baran i pedagogiem szkolnym panią Anetą Kargulewicz odwiedzili Zespół Szkół nr 2 w Opatowie.

Członkowie Szkolnego Klubu Wolontariatu z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ujeździe przystąpili do ogólnopolskiej akcji „Wielkanocny List do Przyjaciela” fundacji Pro Salute.

15 marca 2024 roku uczniowie klasy VIII Publicznej Szkoły Podstawowej w Mydłowie uczestniczyli w Świętokrzyskiej Giełdzie Szkół Ponadpodstawowych. Organizatorem przedsięwzięcia było Kuratorium Oświaty w Kielcach. Spotkanie przedstawicieli szkół oraz  instytucji z ósmoklasistami  odbyło się  w Zespole Szkół Nr 2 w Opatowie.

 Głównym celem przedsięwzięcia było zapoznanie ósmoklasistów z bieżącą ofertą kształcenia dostępną na terenie powiatu. W trakcie giełdy swoje stanowiska prezentowały opatowskie licea i szkoły techniczne. Uczniowie klasy VIII mogli zapoznać się z programami i ofertami szkół na rok szkolny 2024/2025. Rozmowy ósmoklasistów z nauczycielami i uczniami szkół ponadpodstawowych  pozwoliły uczniom klasy ósmej uzyskać odpowiedzi na wiele pytań, co  znacznie ułatwi podjęcie decyzji w dalszej edukacji.

 Opiekę na uczniami sprawowały: p. Anna Maj – wychowawca , p. Katarzyna Szymańska- pedagog szkolny.