Członkowie Szkolnego Klubu Wolontariatu z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ujeździe przystąpili do ogólnopolskiej akcji „Wielkanocny List do Przyjaciela” fundacji Pro Salute.

Od 11 do 15 marca 2024 roku w Publicznej Szkole Podstawowej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ujeździe zostały przeprowadzone zajęcia o tematyce zdrowotnej dla uczniów klas I-III i dzieci z oddziału przedszkolnego B.

W ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Publiczna Szkoła Podstawowa w Iwaniskach otrzymała 2024 roku środki finansowe na zakup książek i  elementów wyposażenia biblioteki . Szkoła pozyskała dotację rządową w  kwocie 12000 zł  oraz  3000 zł  wkładu własnego Miasta i Gminy Iwaniska. Za co serdecznie dziękujemy  burmistrzowi Panu Markowi Stańkowi.

Głównym założeniem NPRCz jest uatrakcyjnienie księgozbioru bibliotek szkolnych poprzez zakup nowości wydawniczych (literatura piękna i książki popularnonaukowe) oraz lektur szkolnych. Celem nadrzędnym przedsięwzięcia jest rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.

  piątek 15 marca 2024 r., uczniowie klasy VIII Publicznej Szkoły Podstawowej w Iwaniskach    z wychowawcą panią Małgorzatą Baran i pedagogiem szkolnym panią Anetą Kargulewicz odwiedzili Zespół Szkół nr 2 w Opatowie.

Szkolne Koło Caritas działające w Publicznej Szkole Podstawowej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ujeździe włączyło się w XXIV Ogólnopolską Wielkanocną Zbiórkę Żywności Caritas „Tak Pomagam”.

15 marca 2024 roku uczniowie klasy VIII Publicznej Szkoły Podstawowej w Mydłowie uczestniczyli w Świętokrzyskiej Giełdzie Szkół Ponadpodstawowych. Organizatorem przedsięwzięcia było Kuratorium Oświaty w Kielcach. Spotkanie przedstawicieli szkół oraz  instytucji z ósmoklasistami  odbyło się  w Zespole Szkół Nr 2 w Opatowie.

 Głównym celem przedsięwzięcia było zapoznanie ósmoklasistów z bieżącą ofertą kształcenia dostępną na terenie powiatu. W trakcie giełdy swoje stanowiska prezentowały opatowskie licea i szkoły techniczne. Uczniowie klasy VIII mogli zapoznać się z programami i ofertami szkół na rok szkolny 2024/2025. Rozmowy ósmoklasistów z nauczycielami i uczniami szkół ponadpodstawowych  pozwoliły uczniom klasy ósmej uzyskać odpowiedzi na wiele pytań, co  znacznie ułatwi podjęcie decyzji w dalszej edukacji.

 Opiekę na uczniami sprawowały: p. Anna Maj – wychowawca , p. Katarzyna Szymańska- pedagog szkolny.

Uczniowie klasy ósmej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ujeździe wyśmienicie znają procedury zachowania się w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia.