27 marca 2024 roku w Publicznej Szkole Podstawowej w Mydłowie odbył się III Szkolny Konkurs Recytatorski, w tym roku przebiegający pod hasłem: „Poczuj wielkanocną radość i dziel ją z najbliższymi”.  W konkursie wzięło udział 16 uczniów. Składał się on z dwóch kategorii wiekowych. Pierwsza obejmowała klasy I – III, druga IV – VIII.

 Celem konkursu była prezentacja i upowszechnianie poezji związanej ze świętami Wielkiej Nocy, a także kształtowanie wyobraźni i wrażliwości dzieci
oraz młodzieży. Konkurs był okazją do realizacji marzeń artystycznych uczniów. Dał im także możliwość autoprezentacji i przeżywania doznań artystycznych. Był też wspaniałą lekcją  rywalizacji przebiegającej w przyjaznej atmosferze.

 Wszyscy recytatorzy zaprezentowali wysoki poziom artystyczny swoich umiejętności, dlatego też jury w składzie: pani Mirosława Tutak i pani Teresa Szymańska miało bardzo trudne zadanie. W swojej ocenie komisja brała pod uwagę: dobór repertuaru, pamięciowe opanowanie tekstu, kulturę słowa, interpretację oraz ogólny przekaz artystyczny.

 Pierwsze miejsce w kategorii I –  zajął Jan Jelonek – uczeń klasy III, drugie – Marcel Wójcik – uczeń klasy I, trzecie – Natalia Murek – uczennica klasy III. W kategorii II pierwsze miejsce wywalczyła sobie Maja Madejska – uczennica klasy VI, drugie – Julia Paluch z klasy V, trzecie Martyna Kowaluk z klasy VI. Ponadto w kategorii I wyróżnieni zostali: Lena Radwańska i Igor Ciach, a w II Gabriela Gołyska i Wiktoria Łucka.

        Na zakończenie dyrektor szkoły – pani Dorota Snopek podziękowała wszystkim wykonawcom za ich odwagę i dostarczenie słuchaczom wielu wspaniałych wrażeń. Podkreśliła, że należy pielęgnować tradycje, jakie niosą ze sobą Święta Wielkanocne. Pani dyrektor złożyła całej społeczności uczniowskiej oraz Gronu Pedagogicznemu życzenia świąteczne.

 Konkurs przybliżył nam Tajemnicę Triduum Paschalnego i wprowadził nas w atmosferę Świąt Wielkiej Nocy. Nad całością przedsięwzięcia czuwały panie: Mariola Bednarska – Pasieka i Teresa Szymańska.