W Publicznej Szkole Podstawowej w Ujeździe zakończyła się realizacja projektu grantowego „TIK w świętokrzyskich szkołach” w ramach  „Lekcja:Enter”, którego celem jest podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie innowacyjnego i kreatywnego wykorzystania zasobów i środowisk cyfrowych w pracy edukacyjnej.Jest to projekt edukacji cyfrowej realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa współfinansowanego przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

W szkoleniu wzięło udział 8 nauczycieli wraz z dyrektorem PSP w Ujeździe – Marcinem Urbańskim. W trakcie jego trwania uczestnicy stworzyli unikatowe materiały dydaktyczne, które udostępnili innym nauczycielom z całej Polski oraz na ich podstawie prowadzili własne lekcje.Projekt kładł szczególny nacisk na poszerzenie wiedzy  z zakresu aktywizujących metod nauczania oraz kreatywnego i bezpiecznego korzystania z nowych technologii cyfrowych. Certyfikaty uczestnictwa w projekcie otrzymali: Marcin Urbański, Agnieszka Glibowska, Anna Gołyska, Ewelina Pilchowiec-Góral, Beata Jezierska, Marta Orkisz, Lucjan Szymański, Renata Warychi Ewa Zybała.