Dnia 29 lutego 2024 roku w Publicznej Szkole Podstawowej w Mydłowie zorganizowany został konkurs czytelniczy pod hasłem: „Mistrz Czytania”, w którym wzięli udział uczniowie klasy II i III.

Celem konkursu była popularyzacja książek, promowanie czytelnictwa wśród uczniów, wdrażanie do staranności przekazu językowego i wyrabianie nawyku czytania jako formy spędzania czasu wolnego.

Każdą klasę reprezentowali chętni uczniowie.

Komisja konkursowa dokonała oceny uczniów zgodnie z ustalonymi kryteriami.

Wyniki klasy III

  • I miejsce i tytuł „Mistrz Czytania” zdobył Jan Jelonek
  • I miejsce przypadło również Lenie Radwańskiej
  • II miejsce – Jakub Chmielowiec
  • II miejsce – Natalia Murek

Wyniki klasy II

  • I miejsce osiągnęła Julia Doleszek
  • II miejsce zdobył Marcel Strzyż.

Dyplomy i nagrody książkowe wręczyła uczniom dyrektor szkoły pani Dorota Snopek podczas uroczystości szkolnej w dniu 27.03.2024 roku. 

Organizatorami konkursu były: pani Mirosława Tutak i pani Danuta Juda.

Udział w konkursie stworzył uczniom możliwość zaprezentowania swoich umiejętności, pogłębił wiarę we własne możliwości i dał szansę na osiągnięcie sukcesu.'