W ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Publiczna Szkoła Podstawowa w Iwaniskach otrzymała 2024 roku środki finansowe na zakup książek i  elementów wyposażenia biblioteki . Szkoła pozyskała dotację rządową w  kwocie 12000 zł  oraz  3000 zł  wkładu własnego Miasta i Gminy Iwaniska. Za co serdecznie dziękujemy  burmistrzowi Panu Markowi Stańkowi.

Głównym założeniem NPRCz jest uatrakcyjnienie księgozbioru bibliotek szkolnych poprzez zakup nowości wydawniczych (literatura piękna i książki popularnonaukowe) oraz lektur szkolnych. Celem nadrzędnym przedsięwzięcia jest rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.

Szkolne Koło Caritas działające w Publicznej Szkole Podstawowej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ujeździe włączyło się w XXIV Ogólnopolską Wielkanocną Zbiórkę Żywności Caritas „Tak Pomagam”.

W dniu 7 marca 2024 roku przedszkolaki z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ujeździe w ramach III edycji Programu grantowego „Rosnę z matematyką” uczestniczyły w warsztatach matematyczno-artystycznych na Zamku Krzyżtopór w Ujeździe.

Uczniowie klasy ósmej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ujeździe wyśmienicie znają procedury zachowania się w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia.

Dnia 5 marca 2024 r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Mydłowie odbyła się akademia pod hasłem: ,, Żołnierze Wyklęci – Niezłomni Bohaterowie", przygotowana przez nauczyciela historii, panią Annę Mazur oraz uczniów klasy szóstej.

 Po wprowadzeniu pocztu flagowego i odśpiewaniu hymnu narodowego, zaprezentowane zostało widowisko słowno – muzyczne, które było hołdem dla Żołnierzy Wyklętych.

 Występujący  przypomnieli ostatnie chwile z życia bohaterów, szczególnie kierując uwagę na losy 17-letniej Danuty Siedzikówny– ,,Inki".

 Poprzez recytację wierszy, śpiew patriotycznych piosenek, wspomnienia o niezłomnych bohaterach, podkreślone zostało znaczenie tego święta oraz jego jakże smutna historia.

W związku z Dniem Sołtysa, przypadającym 11 marca, w dniu 9 marca 2024 roku na Zamku Krzyżtopór w Ujeździe odbyła się uroczystość dla sołtysów poszczególnych sołectw z terenu Miasta i Gminy Iwaniska, zorganizowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Iwaniska – pana Marka Stańka i prowadzona przez  Sekretarz Gminy – panią Wiesławę Słowik.

W roku szkolnym 2023/2024 przedszkolaki wzięły udział w programie przedszkolnej edukacji antytytoniowej: „Czyste powietrze wokół nas’’, którego organizatorem była Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Opatowie.