21 marca 2024 roku w Publicznej Szkole Podstawowej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ujeździe odbył się Dzień Integracyjny połączony z dniem otwartym i świętem powitania wiosny.

W uroczystości udział wzięli:przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego – Zofia Kokosa, prezydium Rady Rodziców, bardzo licznie przybyli rodzice najmłodszych dzieci oraz społeczność szkolna na czele z dyrektorem Marcinem Urbańskim. Dzieci z oddziałów przedszkolnych i uczniowie przygotowali występ artystyczny prezentujący bogate talenty muzyczne, taneczne, wokalne i recytatorskie. Mali artyści przebrani w kwieciste stroje, zielone żabki i bociany przedstawili ulubione wiersze i piosenki na temat wiosny. Znalazło się również miejsce na krótki skecz, który mimo że wszystkich rozśmieszył, posiadał ważny przekaz dla najmłodszej widowni. Starsi uczniowie wzięli udział w konkursie wiedzy ekologicznej, którego tematem przewodnim była degradacja środowiska. Wyłonionych zostało trzech laureatów – Martyna Ścibisz, Julia Masternak i Barbara Strzyż.

Po części artystycznej wspólnie przygotowano ekologiczną marzannę, a także plakat na temat szkodliwości smogu i zanieczyszczenia powietrza. Przedszkolaki natomiast przez wykonywanie ciekawych eksperymentów odkrywali tajemnice wody. Żegnając zimę wszyscy wyruszyli korowodem po miejscowości, niosąc ze sobą kukły marzanny. Na zakończenie dzięki uprzejmości dyrektor – Elżbiety Charymskiej odbyło się pieczenie kiełbasek podczas wspólnego grillowania na Zamku Krzyżtopór. Stworzone przez dzieci kukły zostały rozbrojone na poszczególne elementy, a następnie umieszczone w odpowiednich pojemnikach na odpady.  

Dziękuję wszystkim rodzicom za obecność w tym niecodziennym wydarzeniu. Dziękuję za zaufanie, nieustanne zaangażowanie i wspomaganie działań realizowanych w szkole, a szczególnie wspieranie swoich dzieci w realizowaniu ich zainteresowań i pasji, mówi dyrektor szkoły w Ujeździe – Marcin Urbański.