27 marca 2024r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Iwaniskach odbyło się przedstawienie wielkanocne pt: „Przez krzyż do chwały“ pod kierunkiem pani T. Żurek i A. Szczepańskiej.

W tym  dniu swą obecnością  uroczystość zaszczycili wyjątkowi  goście: Burmistrz Miasta i Gminy Iwaniska pan Marek Staniek, przewodnicząca Komisji ds. Oświaty, Kultury, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego pani Zofia Kokosa, ks. Dziekan Leszek Zajezierski, przewodnicząca Rady Rodziców pani Emilia Tomczyk.
Zgromadzeni goście, nauczyciele, uczniowie i ich rodzice w atmosferze Wielkiej Nocy radośnie przeżywali nadchodzący czas Zmartwychwstania Pańskiego. Młodzi aktorzy w Czasie Wielkiego Postu wprowadzili wszystkich w czas zadumy i refleksji, w atmosferzę tego najważniejszego święta chrześcijańskiego celebrującego Misterium Paschalne Jezusa.  Doskonała gra aktorska oraz kreatywnie przygotowane stroje zachwyciły wszystkich zebranych. Wzruszające przedstawienie i przepiękne pieśni skłoniły oglądających do zastanowienia się nad sensem życia człowieka, empatią i zwróceniem uwagi na drugą osobę. " W poranek wielkanocny, gdy uderzą rezurekcyjne dzwony – przestajemy płakać, otrzemy oczy z łez, rozraduje się nasze serce wielkim szczęściem", tymi słowami uczniowie zakończyli uroczystość. Na koniec życzenia świąteczne pełne życzliwości przekazała pani dyrektor Anna Michalska - Kapsiak w swoim imieniu i pani wicedyrektor Jolanty Andzel oraz zaproszeni goście.