18 września 2020

Raport_glosowania_20200918.pdf Raport z głosowania uchwał na XXXVIII sesji z 2020-09-18 (Raport_glosowania_20200918.pdf - 52.386 KB)
  Data publikacji: 2020-09-21 14:42:10 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
XXXVIII-153-2020.pdf w sprawie: nabycia nieruchomości w użyczenie (XXXVIII-153-2020.pdf - 52.455 KB)
  Data publikacji: 2020-09-21 14:42:54 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
XXXVIII-154-2020.pdf w sprawie: nabycia nieruchomości w użyczenie (XXXVIII-154-2020.pdf - 52.774 KB)
  Data publikacji: 2020-09-21 14:43:20 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
XXXVIII-155-2020.pdf w sprawie: rezygnacji przez Gminę Iwaniska z prawa pierwokupu nieruchomości położonych w obrębie Iwaniska, gmina Iwaniska (XXXVIII-155-2020.pdf - 55.054 KB)
  Data publikacji: 2020-09-21 14:43:43 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
XXXVIII-156-2020.pdf W sprawie podjęcia procedury związanej z nadaniem miejscowości Iwaniska statusu miasta. (XXXVIII-156-2020.pdf - 41.593 KB)
  Data publikacji: 2020-09-21 14:44:05 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
XXXVIII-157-2020.pdf w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Iwaniska oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2020 roku (XXXVIII-157-2020.pdf - 79.547 KB)
  Data publikacji: 2020-09-21 14:44:35 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
XXXVIII-158-2020.pdf w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Iwaniska (XXXVIII-158-2020.pdf - 65.33 KB)
  Data publikacji: 2020-09-21 14:45:02 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
XXXVIII-159-2020.pdf w sprawie zwolnienia Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Iwaniskach z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyr (XXXVIII-159-2020.pdf - 76.344 KB)
  Data publikacji: 2020-09-21 14:45:29 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
XXXVIII-160-2020.pdf zmieniająca uchwałę Nr XXXVII/147/2020 Rady Gminy Iwaniska z dnia 20 lipca 2020r. w sprawie opłaty targowej (XXXVIII-160-2020.pdf - 72.576 KB)
  Data publikacji: 2020-09-21 14:45:52 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
XXXVIII-161-2020-scalony.pdf w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok. (XXXVIII-161-2020-scalony.pdf - 255.675 KB)
  Data publikacji: 2020-09-21 14:51:45 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
XXXVIII-162-2020-scalony.pdf w sprawie zmiany Uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata 2020-2033 (XXXVIII-162-2020-scalony.pdf - 317.311 KB)