24 lutego 2021

Raport_glosowania_20210224.pdf Raport z głosowania uchwał na XLIV sesji z 2021-02-24 (Raport_glosowania_20210224.pdf - 47.67 KB)
  Data publikacji: 2021-03-01 15:03:39 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
  Opis:
XLIV-188-2021.pdf W sprawie: nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki. (XLIV-188-2021.pdf - 45.126 KB)
  Data publikacji: 2021-03-01 15:02:23 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
XLIV-189-2021.pdf w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Iwaniska położonej w obrębie Iwaniska, gmina Iwaniska. (XLIV-189-2021.pdf - 50.978 KB)
  Data publikacji: 2021-03-01 15:04:18 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
XLIV-190-2021.pdf w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Iwaniska położonej w obrębie Stobiec, gmina Iwaniska (XLIV-190-2021.pdf - 50.523 KB)
  Data publikacji: 2021-03-01 15:04:37 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
XLIV-191-2021.pdf w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego (XLIV-191-2021.pdf - 70.834 KB)
  Data publikacji: 2021-03-01 15:05:05 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
XLIV-192-2021-scalony.pdf w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok. (XLIV-192-2021-scalony.pdf - 258.876 KB)
  Data publikacji: 2021-03-01 15:05:39 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
XLIV-193-2021-scalony.pdf w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata 2021-2033. (XLIV-193-2021-scalony.pdf - 287.479 KB)
  Data publikacji: 2021-03-01 15:05:59 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny