2 grudnia 2020

Raport_glosowania_20201202.pdf Raport z głosowania uchwał na XLI sesji z 2020-12-02 (Raport_glosowania_20201202.pdf - 49.344 KB)
  Data publikacji: 2020-12-03 11:55:57 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
XLI-167-2020.pdf w sprawie: przyjęcia Programu Współpracy Gminy Iwaniska z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego (XLI-167-2020.pdf - 90.517 KB)
  Data publikacji: 2020-12-03 13:44:41 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
XLI-168-2020.pdf w sprawie obniżenia ceny skupu 1dt żyta przyjętej za podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Iwaniska (XLI-168-2020.pdf - 74.003 KB)
  Data publikacji: 2020-12-03 13:45:15 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
XLI-169-2020.pdf w sprawie zmiany ,,Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020'' (XLI-169-2020.pdf - 78.512 KB)
  Data publikacji: 2020-12-03 13:45:42 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
XLI-170-2020-scalony.pdf w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok. (XLI-170-2020-scalony.pdf - 256.172 KB)
  Data publikacji: 2020-12-03 13:46:14 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
XLI-171-2020-scalony.pdf w sprawie zmiany Uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata 2020-2033 (XLI-171-2020-scalony.pdf - 317.153 KB)
  Data publikacji: 2020-12-03 13:46:48 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
XLI-172-2020.pdf W sprawie zajęcia stanowiska w przedmiocie wysokości opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych ustalonych przez Ekologiczny Związek Gmin Dorzecza Koprzywianki. (XLI-172-2020.pdf - 46.657 KB)
  Data publikacji: 2020-12-03 13:47:19 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny