12 czerwca 2020

Raport_glosowania_20200612.pdf Raport z głosowania uchwał na XXXV sesji z 2020-06-12 (Raport_glosowania_20200612.pdf - 255.814 KB)
  Data publikacji: 2020-06-15 18:42:12 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
XXXV-136-2020.pdf w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Opatowskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania pn." Zakup ambulansu sanitarnego typu A na potrzeby podmiotu leczniczego tj. Szpitala Świętego Leona Sp. z o.o. z siedzibą w Opatowie " (XXXV-136-2020.pdf - 99.2 KB)
  Data publikacji: 2020-06-15 18:42:59 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
XXXV-137-2020-scalony.pdf w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok. (XXXV-137-2020-scalony.pdf - 150.116 KB)
  Data publikacji: 2020-06-15 18:43:38 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
XXXV-138-2020-scalony.pdf w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok. (XXXV-138-2020-scalony.pdf - 299.371 KB)
  Data publikacji: 2020-06-15 18:44:09 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
XXXV-139-2020-scalony.pdf w sprawie zmiany Uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata 2020-2033 (XXXV-139-2020-scalony.pdf - 299.766 KB)
  Data publikacji: 2020-06-15 18:44:52 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
XXXV-140-2020.pdf w sprawie: rezygnacji przez Gminę Iwaniska z prawa pierwokupu nieruchomości położonej w obrębie Iwaniska, gmina Iwaniska (XXXV-140-2020.pdf - 381.041 KB)