22 października 2020

Raport_glosowania_20201022.pdf Raport z głosowania uchwał na XL sesji z 2020-10-22 (Raport_glosowania_20201022.pdf - 37.572 KB)
  Data publikacji: 2020-10-22 13:32:08 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
XL-164-2020.pdf w sprawie : wprowadzenia zmian w Uchwale Rady Gminy Iwaniska Nr XXXVIII /157/2020 z dnia 18 września 2020 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Iwaniska oraz określenia granic obwodów publicznych szkó (XL-164-2020.pdf - 73.019 KB)
  Data publikacji: 2020-10-22 13:07:09 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
XL-165-2020.pdf w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Rady Gminy Iwaniska Nr XXXVIII /159/2020 z dnia 18 września 2020 r. w sprawie zwolnienia Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Iwaniskach z obowiązku realizacji tygodn (XL-165-2020.pdf - 56.519 KB)
  Data publikacji: 2020-10-22 13:23:29 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
XL-166-2020-scalony.pdf w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok. (XL-166-2020-scalony.pdf - 204.503 KB)