31grudnia 2021

Załączone pliki
Raport_glosowania_20211231.pdf Raport z głosowania uchwał na LV sesji z 2021-12-31 (Raport_glosowania_20211231.pdf - 76.3 KB)
  Data publikacji: 2022-01-10 08:27:37 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
LVI-245-2021-scalony.pdf w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok. (LVI-245-2021-scalony.pdf - 1483.172 KB)
  Data publikacji: 2022-01-10 08:39:14 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
LVI-246-2021-scalony.pdf w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata 2021-2033. (LVI-246-2021-scalony.pdf - 1036.582 KB)
  Data publikacji: 2022-01-10 08:54:46 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
LVI-247-2021-scalony.pdf w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata 2022-2033. (LVI-247-2021-scalony.pdf - 1091.875 KB)
  Data publikacji: 2022-01-10 09:18:16 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
LVI-248-2021-scalony.pdf w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Iwaniska na 2022 rok (LVI-248-2021-scalony.pdf - 4268.051 KB)
  Data publikacji: 2022-01-10 09:32:03 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
LVI-249-2021.pdf w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Świętokrzyskiego (LVI-249-2021.pdf - 71.686 KB)
  Data publikacji: 2022-01-10 09:53:19 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
LVI-250-2021.pdf w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Świętokrzyskiego (LVI-250-2021.pdf - 70.25 KB)
  Data publikacji: 2022-01-10 10:03:50 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
LVI-251-2021-scalony.pdf w sprawie : uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Iwaniska. (LVI-251-2021-scalony.pdf - 2062.931 KB)
  Data publikacji: 2022-01-10 10:06:43 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
LVI-252-2021-scalony.pdf w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Iwaniska. (LVI-252-2021-scalony.pdf - 1455.218 KB)
  Data publikacji: 2022-01-10 10:20:43 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
LVI-253-2021.pdf w sprawie dokonania zmian w Statucie Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Iwaniskach. (LVI-253-2021.pdf - 79.533 KB)
  Data publikacji: 2022-01-10 10:44:32 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
LVI-254-2021-scalony.pdf w sprawie nadania Statutu dla Gminnego Centrum Biblioteki i Kultury w Iwaniskach (LVI-254-2021-scalony.pdf - 130.746 KB)
  Data publikacji: 2022-01-10 10:47:14 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
LVI-255-2021.pdf w sprawie: ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych uczestniczących w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę (LVI-255-2021.pdf - 72.549 KB)
  Data publikacji: 2022-01-10 10:50:43 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
LVI-256-2021-scalony.pdf w sprawie przyjęcia : ,,Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii” w Gminie Iwaniska na rok 2022. (LVI-256-2021-scalony.pdf - 282.264 KB)
  Data publikacji: 2022-01-10 11:13:28 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
LVI-257-2021-scalony.pdf w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok. (LVI-257-2021-scalony.pdf - 461.631 KB)
  Data publikacji: 2022-01-10 11:14:59 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
LVI-258-2021.pdf w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2021 roku (LVI-258-2021.pdf - 77.373 KB)
  Data publikacji: 2022-01-10 11:18:07 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny

15 grudnia 2021

Załączone pliki
Raport_glosowania_20211215.pdf Raport z głosowania uchwał na LV sesji z 2021-12-15 (Raport_glosowania_20211215.pdf - 46.947 KB)
  Data publikacji: 2021-12-15 13:40:23 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
LV-240-2021.pdf w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego powierzenia Gminie Iwaniska zadania w zakresie organizacji gminnych przewozów pasażerskich na linii komunikacyjnej obejmującej swoim zasięgiem obszar Gminy Iwaniska i Gminy Baćkowice (LV-240-2021.pdf - 52.367 KB)
  Data publikacji: 2021-12-15 13:42:49 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
LV-241-2021.pdf w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego (LV-241-2021.pdf - 73.961 KB)
  Data publikacji: 2021-12-15 13:46:57 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
LV-242-2021.pdf w sprawie: przystąpienia Gminy Iwaniska do Stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna „Góry Świętokrzyskie” oraz upoważnienia Wójta Gminy Iwaniska do wyznaczania reprezentanta Gminy Iwaniska w Stowarzyszeniu Lokalna Organizacja Turystyczn (LV-242-2021.pdf - 49.059 KB)
  Data publikacji: 2021-12-15 13:50:15 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
LV-243-2021-scalony.pdf w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok. (LV-243-2021-scalony.pdf - 228.2 KB)
  Data publikacji: 2021-12-15 13:54:33 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
LV-244-2021-scalony.pdf w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata 2021-2033. (LV-244-2021-scalony.pdf - 220.456 KB)
  Data publikacji: 2021-12-15 13:59:41 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny

29 listopada 2021

Załączone pliki
Raport_glosowania_20211129.pdf Raport z głosowania uchwał na LIV sesji z 2021-11-29 (Raport_glosowania_20211129.pdf - 58.744 KB)
  Data publikacji: 2021-11-29 14:53:32
   

28/10/2021

Załączone pliki
Raport_glosowania_20211028.pdf Raport z głosowania uchwał na LIII sesji z 2021-10-28 (Raport_glosowania_20211028.pdf - 34.077 KB)
  Data publikacji: 2021-10-28 14:13:15 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
LIII-231-2021-scalony.pdf w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok. (LIII-231-2021-scalony.pdf - 221.408 KB)
  Data publikacji: 2021-10-28 14:20:36 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
LIII-232-2021-scalony.pdf w sprawie: podjęcia uchwały Rady Gminy Iwaniska Nr LIII/232/2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata 2021-2033. (LIII-232-2021-scalony.pdf - 219.544 KB)
  Data publikacji: 2021-10-28 14:20:55 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny

23 września 2021

Załączone pliki
Raport_glosowania_20210923.pdf Raport z głosowania uchwał na LII sesji z 2021-09-23 (Raport_glosowania_20210923.pdf - 45.925 KB)
  Data publikacji: 2021-09-23 12:56:12 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
LII-225-2021-scalony.pdf w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok. (LII-225-2021-scalony.pdf - 388.43 KB)
  Data publikacji: 2021-09-27 10:12:57 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
LII-226-2021-scalony.pdf w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata 2021-2033. (LII-226-2021-scalony.pdf - 297.167 KB)
  Data publikacji: 2021-09-27 10:13:26 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
LII-227-2021-scalony.pdf w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Krępa w gminie Iwaniska. (LII-227-2021-scalony.pdf - 4088.499 KB)
  Data publikacji: 2021-09-27 10:14:00 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
LII-228-2021.pdf w sprawie zmiany ,,Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii'' w Gminie Iwaniska na rok 2021'' (LII-228-2021.pdf - 78.049 KB)
  Data publikacji: 2021-09-27 10:14:28 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
LII-229-2021-scalony.pdf w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków organowi regulacyjnemu do zaopiniowania. (LII-229-2021-scalony.pdf - 160.212 KB)
  Data publikacji: 2021-09-27 10:14:52 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
LII-230-2021-scalony.pdf w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok. (LII-230-2021-scalony.pdf - 157.961 KB)
  Data publikacji: 2021-09-27 10:15:11 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny

6 sierpnia 2021

Raport_glosowania_20210806.pdf Raport z głosowania uchwał na L sesji z 2021-08-06 (Raport_glosowania_20210806.pdf - 36.792 KB)
  Data publikacji: 2021-08-11 09:26:22 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
L-220-2021.pdf w sprawie uznania anonimowego pisma za bezzasadne. (L-220-2021.pdf - 86.382 KB)
  Data publikacji: 2021-08-11 09:27:10 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
L-221-2021.pdf w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Iwaniska nieruchomości położonej w obrębie Gryzikamień, gmina Iwaniska (L-221-2021.pdf - 78.168 KB)
  Data publikacji: 2021-08-11 09:28:03 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny

6 lipca 2021

Załączone pliki
Raport_glosowania_20210706.pdf Raport z głosowania uchwał na XLIX sesji z 2021-07-06 (Raport_glosowania_20210706.pdf - 34.948 KB)

28 czerwca 2021

Załączone pliki
Raport_glosowania_20210628.pdf Raport z głosowania uchwał na XLVIII sesji z 2021-06-28 (Raport_glosowania_20210628.pdf - 37.046 KB)
  Data publikacji: 2021-06-28 14:35:36 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
XLVIII-217-2021-scalony.pdf w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok. (XLVIII-217-2021-scalony.pdf - 332.548 KB)
  Data publikacji: 2021-07-12 11:33:36 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
XLVIII-218-2021-scalony.pdf w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata 2021-2033. (XLVIII-218-2021-scalony.pdf - 286.362 KB)
  Data publikacji: 2021-07-12 11:33:59 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny

18 czerwca 2021

Raport_glosowania_20210618.pdf Raport z głosowania uchwał na XLVII sesji z 2021-06-18 (Raport_glosowania_20210618.pdf - 49.115 KB)

17 maja 2021

Załączone pliki
Raport_glosowania_20210517.pdf Raport z głosowania uchwał na XLVI sesji z 2021-05-17 (Raport_glosowania_20210517.pdf - 60.855 KB)
  Data publikacji: 2021-05-17 15:28:21 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
XLVI-202-2021.pdf w sprawie : rozpatrzenia petycji o opinię dotyczącą przeprowadzenia referendum ludowego. (XLVI-202-2021.pdf - 50.861 KB)
  Data publikacji: 2021-05-20 13:50:00 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
XLVI-203-2021.pdf w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej poparcia Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego. (XLVI-203-2021.pdf - 47.292 KB)
  Data publikacji: 2021-05-20 13:50:31 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
XLVI-204-2021.pdf w sprawie zmiany : „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii" w Gminie Iwaniska na rok 2021. (XLVI-204-2021.pdf - 100.01 KB)
  Data publikacji: 2021-05-20 13:51:02 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
XLVI-205-2021.pdf w sprawie zmian w statucie – Zamek Krzyżtopór w Ujeździe (XLVI-205-2021.pdf - 89.087 KB)
  Data publikacji: 2021-05-20 13:51:39 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
XLVI-206-2021-scalony.pdf w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków organowi regulacyjnemu do zaopiniowania. (XLVI-206-2021-scalony.pdf - 160.964 KB)
  Data publikacji: 2021-05-20 13:52:09 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
XLVI-207-2021-scalony.pdf w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok. (XLVI-207-2021-scalony.pdf - 329.827 KB)
  Data publikacji: 2021-05-20 13:52:30 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
XLVI-208-2021-scalony.pdf w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata 2021-2033. (XLVI-208-2021-scalony.pdf - 288.959 KB)
  Data publikacji: 2021-05-20 13:52:55 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
XLVI-209-2021-scalony.pdf w sprawie: przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2020 dla Gminy Iwaniska (XLVI-209-2021-scalony.pdf - 2075.114 KB)
  Data publikacji: 2021-05-20 13:53:34 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
XLVI-210-2021-scalony.pdf w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego. (XLVI-210-2021-scalony.pdf - 198.326 KB)

29 marca 2021

Załączone pliki
Raport_glosowania_20210329.pdf Raport z głosowania uchwał na XLV sesji z 2021-03-29 (Raport_glosowania_20210329.pdf - 54.794 KB)
  Data publikacji: 2021-04-01 14:03:00 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
XLV-194-2021-scalony.pdf w sprawie : zatwierdzenia sprawozdania finansowego Instytucji Kultury Zamek Krzyżtopór w Ujeździe za 2020 r. (XLV-194-2021-scalony.pdf - 566.064 KB)
  Data publikacji: 2021-04-01 14:19:23 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
XLV-195-2021.pdf w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Iwaniska w 2021 r. (XLV-195-2021.pdf - 86.795 KB)
  Data publikacji: 2021-04-01 14:19:49 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
XLV-196-2021.pdf w sprawie : rozpatrzenia petycji (XLV-196-2021.pdf - 47.039 KB)
  Data publikacji: 2021-04-01 14:20:20 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
XLV-198-2021-scalony.pdf w sprawie: przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2020 oraz przedstawienia potrzeb związanych z realizacją zadań w roku 2021 na terenie Gminy Iwaniska. (XLV-198-2021-scalony.pdf - 89.808 KB)
  Data publikacji: 2021-04-01 14:21:50 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
XLV-199-2021-scalony.pdf w sprawie Przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Iwaniska na lata 2021-2031 (XLV-199-2021-scalony.pdf - 2784.959 KB)
  Data publikacji: 2021-04-01 14:22:34 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
XLV-200-2021-scalony.pdf w sprawie uchwalenia wieloletniego planu modernizacji i rozwoju urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2021-2023 na terenie Gminy Iwaniska. (XLV-200-2021-scalony.pdf - 131.898 KB)
  Data publikacji: 2021-04-01 14:23:05 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
XLV-201-2021-scalony.pdf w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata 2021-2033. (XLV-201-2021-scalony.pdf - 220.673 KB)
  Data publikacji: 2021-04-01 14:23:29 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
XLV-197-2021-scalony.pdf w sprawie: przyjęcia sprawozdania za 2020 rok z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwaniskach (XLV-197-2021-scalony.pdf - 198.949 KB)
  Data publikacji: 2021-04-01 15:16:23 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny

24 lutego 2021

Raport_glosowania_20210224.pdf Raport z głosowania uchwał na XLIV sesji z 2021-02-24 (Raport_glosowania_20210224.pdf - 47.67 KB)
  Data publikacji: 2021-03-01 15:03:39 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
  Opis:
XLIV-188-2021.pdf W sprawie: nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki. (XLIV-188-2021.pdf - 45.126 KB)
  Data publikacji: 2021-03-01 15:02:23 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
XLIV-189-2021.pdf w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Iwaniska położonej w obrębie Iwaniska, gmina Iwaniska. (XLIV-189-2021.pdf - 50.978 KB)
  Data publikacji: 2021-03-01 15:04:18 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
XLIV-190-2021.pdf w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Iwaniska położonej w obrębie Stobiec, gmina Iwaniska (XLIV-190-2021.pdf - 50.523 KB)
  Data publikacji: 2021-03-01 15:04:37 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
XLIV-191-2021.pdf w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego (XLIV-191-2021.pdf - 70.834 KB)
  Data publikacji: 2021-03-01 15:05:05 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
XLIV-192-2021-scalony.pdf w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok. (XLIV-192-2021-scalony.pdf - 258.876 KB)
  Data publikacji: 2021-03-01 15:05:39 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
XLIV-193-2021-scalony.pdf w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata 2021-2033. (XLIV-193-2021-scalony.pdf - 287.479 KB)
  Data publikacji: 2021-03-01 15:05:59 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny

28 stycznia 2021

Raport_glosowania_20210128.pdf Raport z głosowania uchwał na XLIII sesji z 2021-01-28 (Raport_glosowania_20210128.pdf - 58.353 KB)
  Data publikacji: 2021-02-07 18:11:36 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
XLIII-179-2021.pdf W sprawie: petycji wniesionej przez Pana Arkadiusza Rakoczego wzywającej do pilnego przyjęcia uchwały przez Radę Gminy Iwaniska w przedmiocie równego traktowania obywateli przez władze publiczne. (XLIII-179-2021.pdf - 46.599 KB)

30 grudnia 2020

Raport_glosowania_20201230.pdf Raport z głosowania uchwał na XLII sesji z 2020-12-30 (Raport_glosowania_20201230.pdf - 43.399 KB)
  Data publikacji: 2020-12-31 12:24:32

2 grudnia 2020

Raport_glosowania_20201202.pdf Raport z głosowania uchwał na XLI sesji z 2020-12-02 (Raport_glosowania_20201202.pdf - 49.344 KB)
  Data publikacji: 2020-12-03 11:55:57 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
XLI-167-2020.pdf w sprawie: przyjęcia Programu Współpracy Gminy Iwaniska z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego (XLI-167-2020.pdf - 90.517 KB)
  Data publikacji: 2020-12-03 13:44:41 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
XLI-168-2020.pdf w sprawie obniżenia ceny skupu 1dt żyta przyjętej za podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Iwaniska (XLI-168-2020.pdf - 74.003 KB)
  Data publikacji: 2020-12-03 13:45:15 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
XLI-169-2020.pdf w sprawie zmiany ,,Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020'' (XLI-169-2020.pdf - 78.512 KB)
  Data publikacji: 2020-12-03 13:45:42 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
XLI-170-2020-scalony.pdf w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok. (XLI-170-2020-scalony.pdf - 256.172 KB)
  Data publikacji: 2020-12-03 13:46:14 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
XLI-171-2020-scalony.pdf w sprawie zmiany Uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata 2020-2033 (XLI-171-2020-scalony.pdf - 317.153 KB)
  Data publikacji: 2020-12-03 13:46:48 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
XLI-172-2020.pdf W sprawie zajęcia stanowiska w przedmiocie wysokości opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych ustalonych przez Ekologiczny Związek Gmin Dorzecza Koprzywianki. (XLI-172-2020.pdf - 46.657 KB)
  Data publikacji: 2020-12-03 13:47:19 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny

22 października 2020

Raport_glosowania_20201022.pdf Raport z głosowania uchwał na XL sesji z 2020-10-22 (Raport_glosowania_20201022.pdf - 37.572 KB)
  Data publikacji: 2020-10-22 13:32:08 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
XL-164-2020.pdf w sprawie : wprowadzenia zmian w Uchwale Rady Gminy Iwaniska Nr XXXVIII /157/2020 z dnia 18 września 2020 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Iwaniska oraz określenia granic obwodów publicznych szkó (XL-164-2020.pdf - 73.019 KB)
  Data publikacji: 2020-10-22 13:07:09 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
XL-165-2020.pdf w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Rady Gminy Iwaniska Nr XXXVIII /159/2020 z dnia 18 września 2020 r. w sprawie zwolnienia Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Iwaniskach z obowiązku realizacji tygodn (XL-165-2020.pdf - 56.519 KB)
  Data publikacji: 2020-10-22 13:23:29 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
XL-166-2020-scalony.pdf w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok. (XL-166-2020-scalony.pdf - 204.503 KB)

7/10/2020

Raport_glosowania_20201007.pdf Raport z głosowania uchwał na XXXIX sesji z 2020-10-07 (Raport_glosowania_20201007.pdf - 36.659 KB)
  Data publikacji: 2020-10-12 15:10:05 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
XXXIX-163-2020.pdf W sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami Gminy Iwaniska konsultacji dotyczących wniosku o nadanie statusu miasta miejscowości Iwaniska. (XXXIX-163-2020.pdf - 87.812 KB)

18 września 2020

Raport_glosowania_20200918.pdf Raport z głosowania uchwał na XXXVIII sesji z 2020-09-18 (Raport_glosowania_20200918.pdf - 52.386 KB)
  Data publikacji: 2020-09-21 14:42:10 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
XXXVIII-153-2020.pdf w sprawie: nabycia nieruchomości w użyczenie (XXXVIII-153-2020.pdf - 52.455 KB)
  Data publikacji: 2020-09-21 14:42:54 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
XXXVIII-154-2020.pdf w sprawie: nabycia nieruchomości w użyczenie (XXXVIII-154-2020.pdf - 52.774 KB)
  Data publikacji: 2020-09-21 14:43:20 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
XXXVIII-155-2020.pdf w sprawie: rezygnacji przez Gminę Iwaniska z prawa pierwokupu nieruchomości położonych w obrębie Iwaniska, gmina Iwaniska (XXXVIII-155-2020.pdf - 55.054 KB)
  Data publikacji: 2020-09-21 14:43:43 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
XXXVIII-156-2020.pdf W sprawie podjęcia procedury związanej z nadaniem miejscowości Iwaniska statusu miasta. (XXXVIII-156-2020.pdf - 41.593 KB)
  Data publikacji: 2020-09-21 14:44:05 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
XXXVIII-157-2020.pdf w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Iwaniska oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2020 roku (XXXVIII-157-2020.pdf - 79.547 KB)
  Data publikacji: 2020-09-21 14:44:35 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
XXXVIII-158-2020.pdf w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Iwaniska (XXXVIII-158-2020.pdf - 65.33 KB)
  Data publikacji: 2020-09-21 14:45:02 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
XXXVIII-159-2020.pdf w sprawie zwolnienia Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Iwaniskach z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyr (XXXVIII-159-2020.pdf - 76.344 KB)
  Data publikacji: 2020-09-21 14:45:29 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
XXXVIII-160-2020.pdf zmieniająca uchwałę Nr XXXVII/147/2020 Rady Gminy Iwaniska z dnia 20 lipca 2020r. w sprawie opłaty targowej (XXXVIII-160-2020.pdf - 72.576 KB)
  Data publikacji: 2020-09-21 14:45:52 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
XXXVIII-161-2020-scalony.pdf w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok. (XXXVIII-161-2020-scalony.pdf - 255.675 KB)
  Data publikacji: 2020-09-21 14:51:45 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
XXXVIII-162-2020-scalony.pdf w sprawie zmiany Uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata 2020-2033 (XXXVIII-162-2020-scalony.pdf - 317.311 KB)

20/07/2020

Raport_glosowania_20200720.pdf Raport z głosowania uchwał na XXXVII sesji z 2020-07-20 (Raport_glosowania_20200720.pdf - 54.845 KB)