29 grudnia 2022

Załączone pliki:

UCHWAŁA NR LXXII/344/2022 RADY MIEJSKIEJ W IWANISKACH z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok.
(LXXII-344-2022-scalony.pdf - 1460.647 KB) Data publikacji: 2023-01-05 13:33:23 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
UCHWAŁA NR LXXII/345/2022 RADY MIEJSKIEJ W IWANISKACH z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok.
(LXXII-345-2022-scalony.pdf - 1075.088 KB) Data publikacji: 2023-01-05 13:35:10 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
UCHWAŁA NR LXXII/346/2022 RADY MIEJSKIEJ W IWANISKACH z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata 2022-2033.
(LXXII-346-2022-scalony.pdf - 652.151 KB) Data publikacji: 2023-01-05 13:35:46 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
UCHWAŁA NR LXXII/348/2022 RADY MIEJSKIEJ W IWANISKACH z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata 2023-2033.
(LXXII-348-2022-scalony.pdf - 1090.289 KB) Data publikacji: 2023-01-05 13:37:10 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
UCHWAŁA NR LXXII/349/2022 RADY MIEJSKIEJ W IWANISKACH z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Iwaniska na 2023 rok
(LXXII-349-2022-scalony.pdf - 9353.004 KB) Data publikacji: 2023-01-05 13:38:58 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
UCHWAŁA NR LXXII/351/2022 RADY MIEJSKIEJ W IWANISKACH z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Statucie Miasta i Gminy Iwaniska.
(LXXII-351-2022.pdf - 71.476 KB) Data publikacji: 2023-01-05 13:41:09 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
U C H W A Ł A nr LXXII/353/2022 Rady Miejskiej w Iwaniskach z dnia 29 grudnia 2022 r w sprawie : wyrażenia zgody na umieszczenie tablicy pamiątkowej.
(LXXII-353-2022-scalony.pdf - 830.769 KB) Data publikacji: 2023-01-05 14:40:09 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
Raport z głosowania uchwał na LXXII sesji z 2022-12-30
(Raport_glosowania_20221229.pdf - 667.947 KB) Data publikacji: 2023-01-05 14:41:36 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny

8 grudnia 2022

Załączone pliki:

Raport z głosowania uchwał na LXXI sesji z 2022-12-08
(Raport_glosowania_20221208.pdf - 559.918 KB) Data publikacji: 2022-12-12 13:24:38 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
UCHWAŁA Nr LXXI/338/2022 RADY MIEJSKIEJ w IWANISKACH z dnia 8 grudnia 2022 r. w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta i Gminy Iwaniska
(LXXI-338-2022.pdf - 387.835 KB) Data publikacji: 2022-12-12 13:25:31 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
UCHWAŁA NR LXXI/341/2022 RADY MIEJSKIEJ W IWANISKACH z dnia 8 grudnia 2022 roku w sprawie: przedłużenia umowy najmu
(LXXI-341-2022.pdf - 198.174 KB) Data publikacji: 2022-12-12 13:28:14 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
UCHWAŁA NR LXXI/342/2022 RADY MIEJSKIEJ W IWANISKACH z dnia 8 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok.
(LXXI-342-2022-scalony.pdf - 1096.842 KB) Data publikacji: 2022-12-12 13:29:05 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny

22 listopada 2022

Załączone pliki:

UCHWAŁA NR LXX/335/2022 RADY MIEJSKIEJ W IWANISKACH z dnia 22 listopada 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok.
(LXX-335-2022-scalony.pdf - 905.917 KB) Data publikacji: 2022-12-01 13:49:59 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
Raport z głosowania uchwał na LXX sesji z 2022-11-22
(Raport_glosowania_20221122.pdf - 248.358 KB) Data publikacji: 2022-12-01 13:52:56 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny

17/10/2022

Załączone pliki
Raport_glosowania_20221017.pdf Raport z głosowania uchwał na LXIX sesji z 2022-10-17 (Raport_glosowania_20221017.pdf - 569.958 KB)
  Data publikacji: 2022-10-20 12:01:40 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
LXIX-329-2022-scalony.pdf w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata 2022-2033. (LXIX-329-2022-scalony.pdf - 1077.442 KB)
  Data publikacji: 2022-10-20 12:02:58 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
LXIX-330-2022.pdf w sprawie zmiany uchwały Nr LXVIII/317/2018 z dnia 20 lipca 2018r., w sprawie ustalenia odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Iwaniska. (LXIX-330-2022.pdf - 73.061 KB)
  Data publikacji: 2022-10-20 12:03:20 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
LXIX-331-2022.pdf w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie (LXIX-331-2022.pdf - 603.964 KB)
  Data publikacji: 2022-10-20 12:03:46 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
LXIX-332-2022.pdf w sprawie: przedłużenia umowy najmu (LXIX-332-2022.pdf - 473.909 KB)
  Data publikacji: 2022-10-20 12:04:07 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
LXIX-333-2022.pdf w sprawie: przedłużenia umowy najmu (LXIX-333-2022.pdf - 473.109 KB)
  Data publikacji: 2022-10-20 12:04:27 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
LXIX-334-2022.pdf w sprawie utworzenia Centrum Usług Wspólnych w Iwaniskach i nadania statutu. (LXIX-334-2022.pdf - 441.155 KB)
  Data publikacji: 2022-10-20 12:04:46 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
LXIX-328-2022-scalony.pdf w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok. (LXIX-328-2022-scalony.pdf - 2122.456 KB)
  Data publikacji: 2022-10-24 14:26:00 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny

28/09/2022

Załączone pliki
LXVIII-327-2022-scalony.pdf w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok. (LXVIII-327-2022-scalony.pdf - 858.878 KB)
  Data publikacji: 2022-10-20 12:10:06 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
Raport_glosowania_20220928.pdf Raport z głosowania uchwał na LXVIII sesji z 2022-09-28 (Raport_glosowania_20220928.pdf - 239.3 KB)
  Data publikacji: 2022-10-20 12:10:54 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny

22/09/2022

Załączone pliki
Raport_glosowania_20220922.pdf Raport z głosowania uchwał na LXVII sesji z 2022-09-22 (Raport_glosowania_20220922.pdf - 255.906 KB)
  Data publikacji: 2022-09-22 14:48:35 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
LXVII-322-2022-scalony.pdf w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok. (LXVII-322-2022-scalony.pdf - 1707.119 KB)
  Data publikacji: 2022-09-22 14:51:44 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
LXVII-323-2022-scalony.pdf w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata 2022-2033. (LXVII-323-2022-scalony.pdf - 1079.082 KB)
  Data publikacji: 2022-09-22 14:52:12 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
LXVII-324-2022-scalony.pdf w sprawie przyjęcia Regulaminu nadawania Honorowego Obywatelstwa Miasta i Gminy Iwaniska (LXVII-324-2022-scalony.pdf - 1001.605 KB)
  Data publikacji: 2022-09-22 14:52:38 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
LXVII-325-2022.pdf w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Iwaniskach oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. (LXVII-325-2022.pdf - 83.945 KB)
  Data publikacji: 2022-09-22 14:53:03 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
LXVII-326-2022.pdf w sprawie zmiany Uchwały Nr LXIII/294/2022 Rady Miejskiej w Iwaniskach z dnia 31 maja 2022 r w sprawie: ustalenia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe zasady przyznawania dodatków oraz innych składników wynagradzania nauczycielom zatrudnionych (LXVII-326-2022.pdf - 78.266 KB)
  Data publikacji: 2022-09-22 14:53:37 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny

29/08/2022

Załączone pliki
Raport_glosowania_20220829.pdf Raport z głosowania uchwał na LXVI sesji z 2022-08-29 (Raport_glosowania_20220829.pdf - 569.429 KB)
  Data publikacji: 2022-09-01 10:55:35 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
LXVI-317-2022.pdf w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Iwaniska i określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2022 r. (LXVI-317-2022.pdf - 80.168 KB)
  Data publikacji: 2022-09-01 11:07:54 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
LXVI-318-2022.pdf w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/47/2019 Rady Gminy Iwaniska z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zasad obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów szkół oraz nauczycieli pełniących obowiązki w ich zastępstwie oraz ustalenia tygod (LXVI-318-2022.pdf - 75.525 KB)
  Data publikacji: 2022-09-01 11:08:57 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
LXVI-319-2022.pdf w sprawie zwolnienia Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Iwaniskach z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyr (LXVI-319-2022.pdf - 420.223 KB)
  Data publikacji: 2022-09-01 11:10:01 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
LXVI-320-2022.pdf w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Miasta i Gminy Iwaniska. (LXVI-320-2022.pdf - 73.205 KB)
  Data publikacji: 2022-09-01 11:10:30 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
LXVI-321-2022-scalony.pdf w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok. (LXVI-321-2022-scalony.pdf - 1036.073 KB)
  Data publikacji: 2022-09-01 11:11:45 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny

28/07/2022

Załączone pliki
Raport_glosowania_20220728.pdf Raport z głosowania uchwał na LXV sesji z 2022-07-28 (Raport_glosowania_20220728.pdf - 571.823 KB)
  Data publikacji: 2022-08-01 09:34:03 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
LXV-311-2022-scalony.pdf w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Iwaniska w gminie Iwaniska. (LXV-311-2022-scalony.pdf - 11019.068 KB)
  Data publikacji: 2022-08-01 09:38:40 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
LXV-312-2022.pdf w sprawie utworzenia Domu Pomocy Społecznej w Przepiórowie (LXV-312-2022.pdf - 77.183 KB)
  Data publikacji: 2022-08-01 09:39:47 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
LXV-313-2022-scalony.pdf w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok. (LXV-313-2022-scalony.pdf - 2385.254 KB)
  Data publikacji: 2022-08-01 09:40:18 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
LXV-314-2022-scalony.pdf w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata 2022-2033. (LXV-314-2022-scalony.pdf - 1076.335 KB)
  Data publikacji: 2022-08-01 09:40:50 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
LXV-315-2022.pdf w sprawie zmiany Uchwały Nr LVI/249/2021 z dnia 31.12.2021r. o udzieleniu pomocy finansowej dla Województwa Świętokrzyskiego. (LXV-315-2022.pdf - 67.785 KB)
  Data publikacji: 2022-08-01 09:41:10 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
LXV-316-2022.pdf w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego (LXV-316-2022.pdf - 71.195 KB)
  Data publikacji: 2022-08-01 09:41:31 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny

27 czerwiec 2022

Załączone pliki
Raport_glosowania_20220627.pdf Raport z głosowania uchwał na LXIV sesji z 2022-06-27 (Raport_glosowania_20220627.pdf - 100.105 KB)
  Data publikacji: 2022-06-30 13:39:59 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny

31 maja 2022

Załączone pliki
Raport_glosowania_20220531.pdf Raport z głosowania uchwał na LXIII sesji z 2022-05-31 (Raport_glosowania_20220531.pdf - 67.788 KB)
  Data publikacji: 2022-06-02 08:16:57 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
LXIII-294-2022-scalony.pdf w sprawie w sprawie: ustalenia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe zasady przyznawania dodatków oraz innych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Iwaniska. (LXIII-294-2022-scalony.pdf - 212.279 KB)
  Data publikacji: 2022-06-06 14:56:19 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
LXIII-295-2022-scalony.pdf w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz uchwalenia Regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na wyznaczonym miejscu (LXIII-295-2022-scalony.pdf - 127.675 KB)
  Data publikacji: 2022-06-06 14:57:01 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
LXIII-296-2022.pdf w sprawie: przekazania samochodu pożarniczego (LXIII-296-2022.pdf - 43.319 KB)
  Data publikacji: 2022-06-06 14:57:48 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
LXIII-297-2022.pdf w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż samochodu specjalnego pożarniczego (LXIII-297-2022.pdf - 43.229 KB)
  Data publikacji: 2022-06-06 14:58:27 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
LXIII-298-2022-scalony.pdf w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok. (LXIII-298-2022-scalony.pdf - 261.976 KB)
  Data publikacji: 2022-06-06 14:58:59 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
LXIII-299-2022-scalony.pdf w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata 2022-2033. (LXIII-299-2022-scalony.pdf - 303.242 KB)
  Data publikacji: 2022-06-06 14:59:28 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny

18 maja 2022

Załączone pliki
Raport_glosowania_20220518.pdf Raport z głosowania uchwał na LXII sesji z 2022-05-18 (Raport_glosowania_20220518.pdf - 74.694 KB)
  Data publikacji: 2022-05-18 14:56:45 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
LXII-287-2022-scalony.pdf przyjęcia sprawozdania za 2021 rok z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwaniskach (LXII-287-2022-scalony.pdf - 207.662 KB)
  Data publikacji: 2022-05-23 14:50:40 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
LXII-288-2022-scalony.pdf w sprawie: przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2021 oraz przedstawienia potrzeb związanych z realizacją zadań w roku 2022 na terenie Miasta i Gminy Iwaniska. (LXII-288-2022-scalony.pdf - 97.964 KB)
  Data publikacji: 2022-05-23 14:51:10 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
LXII-289-2022-scalony.pdf w sprawie: przyjcia oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2021 dla Gminy Iwaniska (LXII-289-2022-scalony.pdf - 2067.764 KB)
  Data publikacji: 2022-05-23 14:53:42 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
LXII-290-2022.pdf w sprawie likwidacji Szkoły Filialnej w Wygiełzowie, podporządkowanej organizacyjnie Publicznej Szkole Podstawowej w Iwaniskach (LXII-290-2022.pdf - 61.601 KB)
  Data publikacji: 2022-05-23 14:54:21 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
LXII-291-2022.pdf w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Iwaniska (LXII-291-2022.pdf - 74.665 KB)
  Data publikacji: 2022-05-23 14:54:54 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
LXII-292-2022-scalony.pdf w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok (LXII-292-2022-scalony.pdf - 377.684 KB)
  Data publikacji: 2022-05-23 14:57:05 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
LXII-293-2022-scalony.pdf w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2033. (LXII-293-2022-scalony.pdf - 304.077 KB)
  Data publikacji: 2022-05-23 14:57:34 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny

27 kwietnia 2022

Załączone pliki
Raport_glosowania_20220427.pdf Raport z głosowania uchwał na LXI sesji z 2022-04-27 (Raport_glosowania_20220427.pdf - 241.112 KB)
  Data publikacji: 2022-05-02 08:48:59 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
LXI-286-2022-scalony.pdf w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok. (LXI-286-2022-scalony.pdf - 158.129 KB)
  Data publikacji: 2022-05-02 08:50:27 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny

11 kwietnia 2022

Załączone pliki
Raport_glosowania_20220411.pdf Raport z głosowania uchwał na LX sesji z 2022-04-11 (Raport_glosowania_20220411.pdf - 34.826 KB)
  Data publikacji: 2022-04-11 12:37:22 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
LX-285-2022-scalony.pdf w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok. (LX-285-2022-scalony.pdf - 170.832 KB)
  Data publikacji: 2022-04-11 12:38:59 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny

28 marca 2022

Załączone pliki
LIX-274-2022.pdf W sprawie: nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki. (LIX-274-2022.pdf - 70.708 KB)
  Data publikacji: 2022-03-31 15:00:33 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
LIX-275-2022.pdf w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Nr LVI/253/2021 Rady Gminy Iwaniska z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie dokonania zmian w Statucie Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Iwaniskach. (LIX-275-2022.pdf - 63.665 KB)
  Data publikacji: 2022-03-31 15:01:04 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
LIX-276-2022.pdf w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Iwaniska w 2022 r. (LIX-276-2022.pdf - 84.401 KB)
  Data publikacji: 2022-03-31 15:01:33 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
LIX-277-2022.pdf W sprawie: uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie. (LIX-277-2022.pdf - 59.676 KB)
  Data publikacji: 2022-03-31 15:02:08 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
LIX-278-2022.pdf w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Iwaniskach oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. (LIX-278-2022.pdf - 82.849 KB)
  Data publikacji: 2022-03-31 15:02:35 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
LIX-279-2022-scalony.pdf w sprawie : zatwierdzenia sprawozdania finansowego Instytucji Kultury Zamek Krzyżtopór w Ujeździe za 2021 r. (LIX-279-2022-scalony.pdf - 1266.405 KB)
  Data publikacji: 2022-03-31 15:02:59 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
LIX-280-2022.pdf w sprawie: nabycia w użyczenie części budynku OSP Iwaniska (LIX-280-2022.pdf - 56.041 KB)
  Data publikacji: 2022-03-31 15:03:20 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
LIX-281-2022-scalony.pdf w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Instytucji Kultury – Zamek Krzyżtopór w Ujeździe (LIX-281-2022-scalony.pdf - 129.405 KB)
  Data publikacji: 2022-03-31 15:03:39 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
LIX-282-2022-scalony.pdf w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Iwaniska na lata 2022-2025 (LIX-282-2022-scalony.pdf - 308.079 KB)
  Data publikacji: 2022-03-31 15:04:00 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
LIX-283-2022-scalony.pdf w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok. (LIX-283-2022-scalony.pdf - 322.329 KB)
  Data publikacji: 2022-03-31 15:04:25 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
LIX-284-2022-scalony.pdf w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata 2022-2033. (LIX-284-2022-scalony.pdf - 230.899 KB)
  Data publikacji: 2022-03-31 15:04:44 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
Raport_glosowania_20220328.pdf Raport z głosowania uchwał na LIX sesji z 2022-03-28 (Raport_glosowania_20220328.pdf - 64.677 KB)
  Data publikacji: 2022-03-31 15:05:48 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny

14 marca 2022

Załączone pliki
Raport_glosowania_20220310.pdf Raport z głosowania uchwał na XLVIII sesji z 2022-03-10 (Raport_glosowania_20220310.pdf - 36.713 KB)
  Data publikacji: 2022-03-14 14:00:52 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
  Opis:
LVIII-272-2022-scalony.pdf w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok. (LVIII-272-2022-scalony.pdf - 217.834 KB)
  Data publikacji: 2022-03-14 12:16:16 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
LVIII-273-2022-scalony.pdf w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata 2022-2033. (LVIII-273-2022-scalony.pdf - 302.466 KB)
  Data publikacji: 2022-03-14 12:17:22 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny

26 stycznia 2022

Raport_glosowania_20220126.pdf Raport z głosowania uchwał na LVII sesji z 2022-01-26 (Raport_glosowania_20220126.pdf - 71.415 KB)
  Data publikacji: 2022-02-03 13:47:29 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
LVII-259-2022.pdf w sprawie: uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Iwaniskach. (LVII-259-2022.pdf - 47.697 KB)
  Data publikacji: 2022-02-03 13:49:28 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
LVII-260-2022.pdf w sprawie: zatwierdzenia ramowego planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2022 r (LVII-260-2022.pdf - 42.288 KB)
  Data publikacji: 2022-02-03 13:50:07 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
LVII-261-2022.pdf w sprawie: zatwierdzenia ramowego planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2022 r (LVII-261-2022.pdf - 43.426 KB)
  Data publikacji: 2022-02-03 13:52:16 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
LVII-262-2022.pdf w sprawie: zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Iwaniskach na 2022r (LVII-262-2022.pdf - 51.984 KB)
  Data publikacji: 2022-02-03 13:52:58 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
LVII-263-2022.pdf w sprawie : ustalenia zasad wypłaty diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowej dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Iwaniska. (LVII-263-2022.pdf - 78.588 KB)
  Data publikacji: 2022-02-03 13:53:47 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
LVII-264-2022-scalony.pdf w sprawie uchwalenia Statutu Instytucji Kultury – Zamek Krzyżtopór w Ujeździe (LVII-264-2022-scalony.pdf - 122.855 KB)
  Data publikacji: 2022-02-03 13:57:47 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
LVII-265-2022-scalony.pdf w sprawie zmiany uchwały nr XXV/174/2012 Rady Gminy Iwaniska z dnia 27 lutego 2012 r w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Iwaniska (LVII-265-2022-scalony.pdf - 118.43 KB)
  Data publikacji: 2022-02-03 13:58:52 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
LVII-266-2022.pdf w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Iwaniskach. (LVII-266-2022.pdf - 90.808 KB)
  Data publikacji: 2022-02-03 13:59:26 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
LVII-267-2022.pdf W sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Filialnej w Wygiełzowie, podporządkowanej organizacyjnie Publicznej Szkole Podstawowej w Iwaniskach. (LVII-267-2022.pdf - 53.849 KB)
  Data publikacji: 2022-02-03 14:00:11 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
LVII-268-2022.pdf W sprawie: zmiany uchwały Nr LVII/254/2017 Rady Gminy Iwaniska z dnia 20 listopada 2017 roku (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego 2017 poz.3477) dotyczącej ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagr (LVII-268-2022.pdf - 76.889 KB)
  Data publikacji: 2022-02-03 14:01:24 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
LVII-269-2022.pdf w sprawie: ustalenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Mydłowca w sprawie wyrażenia opinii o zmianie rodzaju miejscowości (LVII-269-2022.pdf - 76.079 KB)
  Data publikacji: 2022-02-03 14:02:16 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
LVII-270-2022-scalony.pdf w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok. (LVII-270-2022-scalony.pdf - 419.037 KB)
  Data publikacji: 2022-02-03 14:03:24 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
LVII-271-2022-scalony.pdf w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata 2022-2033. (LVII-271-2022-scalony.pdf - 303.616 KB)
  Data publikacji: 2022-02-03 14:04:32 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny

31grudnia 2021

Załączone pliki
Raport_glosowania_20211231.pdf Raport z głosowania uchwał na LV sesji z 2021-12-31 (Raport_glosowania_20211231.pdf - 76.3 KB)
  Data publikacji: 2022-01-10 08:27:37 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
LVI-245-2021-scalony.pdf w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok. (LVI-245-2021-scalony.pdf - 1483.172 KB)
  Data publikacji: 2022-01-10 08:39:14 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
LVI-246-2021-scalony.pdf w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata 2021-2033. (LVI-246-2021-scalony.pdf - 1036.582 KB)
  Data publikacji: 2022-01-10 08:54:46 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
LVI-247-2021-scalony.pdf w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata 2022-2033. (LVI-247-2021-scalony.pdf - 1091.875 KB)
  Data publikacji: 2022-01-10 09:18:16 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
LVI-248-2021-scalony.pdf w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Iwaniska na 2022 rok (LVI-248-2021-scalony.pdf - 4268.051 KB)
  Data publikacji: 2022-01-10 09:32:03 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
LVI-249-2021.pdf w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Świętokrzyskiego (LVI-249-2021.pdf - 71.686 KB)
  Data publikacji: 2022-01-10 09:53:19 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
LVI-250-2021.pdf w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Świętokrzyskiego (LVI-250-2021.pdf - 70.25 KB)
  Data publikacji: 2022-01-10 10:03:50 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
LVI-251-2021-scalony.pdf w sprawie : uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Iwaniska. (LVI-251-2021-scalony.pdf - 2062.931 KB)
  Data publikacji: 2022-01-10 10:06:43 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
LVI-252-2021-scalony.pdf w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Iwaniska. (LVI-252-2021-scalony.pdf - 1455.218 KB)
  Data publikacji: 2022-01-10 10:20:43 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
LVI-253-2021.pdf w sprawie dokonania zmian w Statucie Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Iwaniskach. (LVI-253-2021.pdf - 79.533 KB)
  Data publikacji: 2022-01-10 10:44:32 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
LVI-254-2021-scalony.pdf w sprawie nadania Statutu dla Gminnego Centrum Biblioteki i Kultury w Iwaniskach (LVI-254-2021-scalony.pdf - 130.746 KB)
  Data publikacji: 2022-01-10 10:47:14 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
LVI-255-2021.pdf w sprawie: ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych uczestniczących w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę (LVI-255-2021.pdf - 72.549 KB)
  Data publikacji: 2022-01-10 10:50:43 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
LVI-256-2021-scalony.pdf w sprawie przyjęcia : ,,Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii” w Gminie Iwaniska na rok 2022. (LVI-256-2021-scalony.pdf - 282.264 KB)
  Data publikacji: 2022-01-10 11:13:28 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
LVI-257-2021-scalony.pdf w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok. (LVI-257-2021-scalony.pdf - 461.631 KB)
  Data publikacji: 2022-01-10 11:14:59 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
LVI-258-2021.pdf w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2021 roku (LVI-258-2021.pdf - 77.373 KB)
  Data publikacji: 2022-01-10 11:18:07 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny

15 grudnia 2021

Załączone pliki
Raport_glosowania_20211215.pdf Raport z głosowania uchwał na LV sesji z 2021-12-15 (Raport_glosowania_20211215.pdf - 46.947 KB)
  Data publikacji: 2021-12-15 13:40:23 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
LV-240-2021.pdf w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego powierzenia Gminie Iwaniska zadania w zakresie organizacji gminnych przewozów pasażerskich na linii komunikacyjnej obejmującej swoim zasięgiem obszar Gminy Iwaniska i Gminy Baćkowice (LV-240-2021.pdf - 52.367 KB)
  Data publikacji: 2021-12-15 13:42:49 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
LV-241-2021.pdf w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego (LV-241-2021.pdf - 73.961 KB)
  Data publikacji: 2021-12-15 13:46:57 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
LV-242-2021.pdf w sprawie: przystąpienia Gminy Iwaniska do Stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna „Góry Świętokrzyskie” oraz upoważnienia Wójta Gminy Iwaniska do wyznaczania reprezentanta Gminy Iwaniska w Stowarzyszeniu Lokalna Organizacja Turystyczn (LV-242-2021.pdf - 49.059 KB)
  Data publikacji: 2021-12-15 13:50:15 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
LV-243-2021-scalony.pdf w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok. (LV-243-2021-scalony.pdf - 228.2 KB)
  Data publikacji: 2021-12-15 13:54:33 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
LV-244-2021-scalony.pdf w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata 2021-2033. (LV-244-2021-scalony.pdf - 220.456 KB)
  Data publikacji: 2021-12-15 13:59:41 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny

29 listopada 2021

Załączone pliki
Raport_glosowania_20211129.pdf Raport z głosowania uchwał na LIV sesji z 2021-11-29 (Raport_glosowania_20211129.pdf - 58.744 KB)
  Data publikacji: 2021-11-29 14:53:32
   

28/10/2021

Załączone pliki
Raport_glosowania_20211028.pdf Raport z głosowania uchwał na LIII sesji z 2021-10-28 (Raport_glosowania_20211028.pdf - 34.077 KB)
  Data publikacji: 2021-10-28 14:13:15 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
LIII-231-2021-scalony.pdf w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok. (LIII-231-2021-scalony.pdf - 221.408 KB)
  Data publikacji: 2021-10-28 14:20:36 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
LIII-232-2021-scalony.pdf w sprawie: podjęcia uchwały Rady Gminy Iwaniska Nr LIII/232/2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata 2021-2033. (LIII-232-2021-scalony.pdf - 219.544 KB)
  Data publikacji: 2021-10-28 14:20:55 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny