29 marca 2021

Załączone pliki
Raport_glosowania_20210329.pdf Raport z głosowania uchwał na XLV sesji z 2021-03-29 (Raport_glosowania_20210329.pdf - 54.794 KB)
  Data publikacji: 2021-04-01 14:03:00 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
XLV-194-2021-scalony.pdf w sprawie : zatwierdzenia sprawozdania finansowego Instytucji Kultury Zamek Krzyżtopór w Ujeździe za 2020 r. (XLV-194-2021-scalony.pdf - 566.064 KB)
  Data publikacji: 2021-04-01 14:19:23 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
XLV-195-2021.pdf w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Iwaniska w 2021 r. (XLV-195-2021.pdf - 86.795 KB)
  Data publikacji: 2021-04-01 14:19:49 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
XLV-196-2021.pdf w sprawie : rozpatrzenia petycji (XLV-196-2021.pdf - 47.039 KB)
  Data publikacji: 2021-04-01 14:20:20 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
XLV-198-2021-scalony.pdf w sprawie: przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2020 oraz przedstawienia potrzeb związanych z realizacją zadań w roku 2021 na terenie Gminy Iwaniska. (XLV-198-2021-scalony.pdf - 89.808 KB)
  Data publikacji: 2021-04-01 14:21:50 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
XLV-199-2021-scalony.pdf w sprawie Przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Iwaniska na lata 2021-2031 (XLV-199-2021-scalony.pdf - 2784.959 KB)
  Data publikacji: 2021-04-01 14:22:34 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
XLV-200-2021-scalony.pdf w sprawie uchwalenia wieloletniego planu modernizacji i rozwoju urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2021-2023 na terenie Gminy Iwaniska. (XLV-200-2021-scalony.pdf - 131.898 KB)
  Data publikacji: 2021-04-01 14:23:05 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
XLV-201-2021-scalony.pdf w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata 2021-2033. (XLV-201-2021-scalony.pdf - 220.673 KB)
  Data publikacji: 2021-04-01 14:23:29 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
XLV-197-2021-scalony.pdf w sprawie: przyjęcia sprawozdania za 2020 rok z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwaniskach (XLV-197-2021-scalony.pdf - 198.949 KB)
  Data publikacji: 2021-04-01 15:16:23 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny