15 grudnia 2021

Załączone pliki
Raport_glosowania_20211215.pdf Raport z głosowania uchwał na LV sesji z 2021-12-15 (Raport_glosowania_20211215.pdf - 46.947 KB)
  Data publikacji: 2021-12-15 13:40:23 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
LV-240-2021.pdf w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego powierzenia Gminie Iwaniska zadania w zakresie organizacji gminnych przewozów pasażerskich na linii komunikacyjnej obejmującej swoim zasięgiem obszar Gminy Iwaniska i Gminy Baćkowice (LV-240-2021.pdf - 52.367 KB)
  Data publikacji: 2021-12-15 13:42:49 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
LV-241-2021.pdf w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego (LV-241-2021.pdf - 73.961 KB)
  Data publikacji: 2021-12-15 13:46:57 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
LV-242-2021.pdf w sprawie: przystąpienia Gminy Iwaniska do Stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna „Góry Świętokrzyskie” oraz upoważnienia Wójta Gminy Iwaniska do wyznaczania reprezentanta Gminy Iwaniska w Stowarzyszeniu Lokalna Organizacja Turystyczn (LV-242-2021.pdf - 49.059 KB)
  Data publikacji: 2021-12-15 13:50:15 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
LV-243-2021-scalony.pdf w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok. (LV-243-2021-scalony.pdf - 228.2 KB)
  Data publikacji: 2021-12-15 13:54:33 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
LV-244-2021-scalony.pdf w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata 2021-2033. (LV-244-2021-scalony.pdf - 220.456 KB)
  Data publikacji: 2021-12-15 13:59:41 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny