23 września 2021

Załączone pliki
Raport_glosowania_20210923.pdf Raport z głosowania uchwał na LII sesji z 2021-09-23 (Raport_glosowania_20210923.pdf - 45.925 KB)
  Data publikacji: 2021-09-23 12:56:12 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
LII-225-2021-scalony.pdf w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok. (LII-225-2021-scalony.pdf - 388.43 KB)
  Data publikacji: 2021-09-27 10:12:57 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
LII-226-2021-scalony.pdf w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata 2021-2033. (LII-226-2021-scalony.pdf - 297.167 KB)
  Data publikacji: 2021-09-27 10:13:26 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
LII-227-2021-scalony.pdf w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Krępa w gminie Iwaniska. (LII-227-2021-scalony.pdf - 4088.499 KB)
  Data publikacji: 2021-09-27 10:14:00 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
LII-228-2021.pdf w sprawie zmiany ,,Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii'' w Gminie Iwaniska na rok 2021'' (LII-228-2021.pdf - 78.049 KB)
  Data publikacji: 2021-09-27 10:14:28 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
LII-229-2021-scalony.pdf w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków organowi regulacyjnemu do zaopiniowania. (LII-229-2021-scalony.pdf - 160.212 KB)
  Data publikacji: 2021-09-27 10:14:52 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
LII-230-2021-scalony.pdf w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok. (LII-230-2021-scalony.pdf - 157.961 KB)
  Data publikacji: 2021-09-27 10:15:11 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny