18 maja 2022

Załączone pliki
Raport_glosowania_20220518.pdf Raport z głosowania uchwał na LXII sesji z 2022-05-18 (Raport_glosowania_20220518.pdf - 74.694 KB)
  Data publikacji: 2022-05-18 14:56:45 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
LXII-287-2022-scalony.pdf przyjęcia sprawozdania za 2021 rok z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwaniskach (LXII-287-2022-scalony.pdf - 207.662 KB)
  Data publikacji: 2022-05-23 14:50:40 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
LXII-288-2022-scalony.pdf w sprawie: przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2021 oraz przedstawienia potrzeb związanych z realizacją zadań w roku 2022 na terenie Miasta i Gminy Iwaniska. (LXII-288-2022-scalony.pdf - 97.964 KB)
  Data publikacji: 2022-05-23 14:51:10 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
LXII-289-2022-scalony.pdf w sprawie: przyjcia oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2021 dla Gminy Iwaniska (LXII-289-2022-scalony.pdf - 2067.764 KB)
  Data publikacji: 2022-05-23 14:53:42 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
LXII-290-2022.pdf w sprawie likwidacji Szkoły Filialnej w Wygiełzowie, podporządkowanej organizacyjnie Publicznej Szkole Podstawowej w Iwaniskach (LXII-290-2022.pdf - 61.601 KB)
  Data publikacji: 2022-05-23 14:54:21 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
LXII-291-2022.pdf w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Iwaniska (LXII-291-2022.pdf - 74.665 KB)
  Data publikacji: 2022-05-23 14:54:54 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
LXII-292-2022-scalony.pdf w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok (LXII-292-2022-scalony.pdf - 377.684 KB)
  Data publikacji: 2022-05-23 14:57:05 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
LXII-293-2022-scalony.pdf w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2033. (LXII-293-2022-scalony.pdf - 304.077 KB)
  Data publikacji: 2022-05-23 14:57:34 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny