28 czerwca 2021

Załączone pliki
Raport_glosowania_20210628.pdf Raport z głosowania uchwał na XLVIII sesji z 2021-06-28 (Raport_glosowania_20210628.pdf - 37.046 KB)
  Data publikacji: 2021-06-28 14:35:36 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
XLVIII-217-2021-scalony.pdf w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok. (XLVIII-217-2021-scalony.pdf - 332.548 KB)
  Data publikacji: 2021-07-12 11:33:36 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
XLVIII-218-2021-scalony.pdf w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata 2021-2033. (XLVIII-218-2021-scalony.pdf - 286.362 KB)
  Data publikacji: 2021-07-12 11:33:59 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny