29/04/2020

Raport_glosowania_20200429.pdf Raport z głosowania uchwał na XXXIII sesji z 2020-04-29 (Raport_glosowania_20200429.pdf - 34.465 KB)
  Data publikacji: 2020-05-07 07:56:55 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
XXXIII-128-2020-scalony.pdf w sprawie : zatwierdzenia sprawozdania finansowego Instytucji Kultury Zamek Krzyżtopór w Ujeździe za 2019 r. (XXXIII-128-2020-scalony.pdf - 559.114 KB)
  Data publikacji: 2020-05-07 07:50:15 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
XXXIII-129-2020-scalony.pdf W sprawie nadania statutów sołectwom Gminy Iwaniska. (XXXIII-129-2020-scalony.pdf - 3175.505 KB)
  Data publikacji: 2020-05-07 07:51:29 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
XXXIII-130-2020.pdf w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII/214/2017 Rady Gminy Iwaniska z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady korzystania z targowiska (XXXIII-130-2020.pdf - 86.465 KB)
  Data publikacji: 2020-05-07 07:52:50 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
XXXIII-131-2020-scalony.pdf w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok. (XXXIII-131-2020-scalony.pdf - 271.496 KB)