Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej zaprasza do udziału w konkursie "EKOlider", który trwa od 17 października do 14 listopada 2022 r. 

Konkurs EKOlider adresowany jest do mieszkańców obszaru SRWŚ tj. gmin: Baćkowice, Brody, Iwaniska, Łagów, Nowa Słupia, Pawłów i Waśniów. Zostanie przeprowadzony w 3 kategoriach:

  1. Gospodarstwo domowe produkcyjne (rolnicy, agroturystyka)
  2. Gospodarstwo domowe nieprodukcyjne (pozostali mieszkańcy)
  3. Firma/biuro/organizacja pozarządowa.

W ramach konkursu zostaną przyznane po 3 nagrody w każdej z 3 kategorii w postaci voucherów na ekozakupy w markecie budowlanym o wartościach:

I miejsce – 2000 zł,

II miejsce – 1500 zł,

III miejsce – 1000 zł.

Przyznanie nagród w postaci voucherów pozwoli nagrodzonym na wdrożenie koncepcji rozwiązań ekologicznych według własnego pomysłu.

Zadaniem uczestników konkursu jest opisanie stanu obecnego w zakresie stosowanych rozwiązań ekologicznych, ilości zrealizowanych pomysłów i ciekawych nowatorskich rozwiązań. Ponadto uczestnik ma za zadanie przygotowanie koncepcji kolejnych rozwiązań ekologicznych, które pozytywnie wpłyną na środowisko. Komisja konkursowa oceni zarówno zakres stosowanych obecnie rozwiązań ekologicznych jak również koncepcję proponowanych rozwiązań oraz jej innowacyjność. 

Regulamin konkursu, kryteria oceny oraz formularze zgłoszeniowe znajdą Państwo na stronie https://lgd-srws.pl/20222/konkurs_ekolider.html. Szczegółowych informacji o konkursie udziela również biuro Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej w Łagowie ul. Rynek 26, tel: 4130 74 938.