Starosta Opatowski Tomasz Staniek i Wicestarosta Małgorzata Jalowska w imieniu partnerstwa Ziemia Opatowska zapraszają do wyrażenia  opinii i uwag dotyczących projektu „Strategii terytorialnej partnerstwa Ziemia Opatowska”.

Partnerstwo Ziemia Opatowska tworzą: gmina Baćkowice, gmina Iwaniska, gmina Lipnik, gmina Opatów, gmina Ożarów, gmina Sadowie, gmina Tarłów, gmina Wojciechowice oraz Powiat Opatowski.

W ramach współpracy samorządy te podejmują wspólne działania w celu pozyskiwania środków zewnętrznych skierowanych na rozwój obszaru partnerstwa. W tym celu została przygotowana strategia terytorialna, która  stanowi wyraz wspólnej polityki partnerskich gmin do roku 2030, nie odbierając żadnej z gmin prawa do przygotowania strategii rozwoju lokalnego.

Jest to pierwszy tego typu dokument, opracowany we współpracy 8 gmin i powiatu opatowskiego.

Strategia składa się z czterech zasadniczych części (tj. diagnostycznej, strategicznej, wdrożeniowej oraz opisującej zaangażowanie społeczeństwa). W części diagnostycznej sformułowano najistotniejsze wnioski na podstawie „Raportu diagnostycznego”, określając potencjały i bariery oraz szanse rozwojowe w poszczególnych elementach składających się na funkcje obszaru. W części strategicznej wyznaczono wizję obszaru oraz misję partnerskich samorządów, cele strategiczne i związane z nimi kierunki działań. Część wdrożeniowa zawiera zestaw koncepcji projektowych, które były przygotowane we współpracy z partnerami społecznymi i gospodarczymi, system wdrażania oraz monitorowania i ewaluacji oraz potencjalne źródła finansowania działań ze środków zewnętrznych. W ostatniej części opisano rolę społeczności lokalnej w przygotowaniu dokumentu oraz sposoby jej włączenia na etapie wdrażania strategii.

Zapraszamy mieszkańców, partnerów społecznych i gospodarczych oraz wszystkich zainteresowanych do zapoznania się i zgłoszenia uwag do „Strategii terytorialnej partnerstwa Ziemia Opatowska”.

Uwagi można zgłaszać w terminie do dnia 24.09.2021 r., za pomocą formularza dostępnego poniżej, na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 Załączniki:

- „Strategia terytorialna partnerstwa Ziemia Opatowska”

- formularz do zgłaszania uwag                             

Program „Czyste Powietrze” to program, skierowany do osób fizycznych, którego celem jest poprawa efektywności energetycznej oraz zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne.

Program przewiduje dofinansowanie w postaci dotacji m.in. na:

- wymianę starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwa stałe) oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła, spełniających wymagania programu,

- docieplenie przegród budynku

- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej

- instalację odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej)

- montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

Ważne zmiany w programie „Czyste Powietrze” – wycofanie dotacji na kotły węglowe - zakup i montaż kotła na węgiel w ramach programu „Czyste Powietrze” będzie możliwy tylko do 31 grudnia 2021 r., co oznacza, że od 1 stycznia 2022 r. nie będzie dotacji na to źródło ciepła.

Ponadto od 1 lipca 2021 r. planowane jest zwiększenie obecnych progów dochodowych uprawniających do podwyższonego poziomu dofinansowania, czyli do uzyskania do 37 tys. zł bezzwrotnej dotacji. Z 1400 zł do 1564 zł na osobę w przypadku gospodarstw wieloosobowych oraz z 1960 zł do 2189zł w przypadku gospodarstw jednoosobowych.

Wójt Gminy Iwaniska informuje, że mieszkańcy naszej Gminy będą mogli uzyskać wsparcie w procesie wypełnienia, sprawdzenia oraz złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach Programu „Czyste Powietrze” w Punkcie Konsultacyjno – Informacyjnym w Urzędzie Gminy. W tym celu zorganizowane zostało stanowisko ds. obsługi Programu.

Zapraszamy do składania wniosków w Urzędzie Gminy Iwaniska,  ul. Rynek 3 – parter,  kontakt osobisty -  z uwzględnieniem obowiązujących zasad sanitarnych.  Kontakt telefoniczny: (15) 860 12 54

Na szczegółowe konsultacje w Punkcie należy zabrać ze sobą następujące dokumenty i informacje:

 • Dowód osobisty Wnioskodawcy,
 • PESEL współmałżonka (jeśli dotyczy),
 • Powierzchnia całkowita budynku,
 • Akt własności lokalu lub budynku,
 • Ostatnio złożony PIT w Urzędzie Skarbowym np. PIT 37, PIT 40, PIT 16 PIT 28 (wraz ze stawką podatku PIT28) - dla osób uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania,
 • Zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego dla osób uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania (informacja z gminy),
 • Nr konta bankowego Wnioskodawcy, na który ma zostać przekazana dotacja,
 • Zakres planowanej inwestycji,
 • Powierzchnia użytkowa przeznaczona na działalność gospodarczą (o ile jest prowadzona w budynku),
 • Powierzchnia przegród ścian, stropów (w przypadku wniosku o ich docieplenie),
 • Powierzchnia stolarki okiennej i drzwiowej (w przypadku wniosku o ich wymianę).

Dodatkowe informacje podane są na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w zakładce „Dla beneficjentów-Program Czyste Powietrze”.

Profil zaufany to bezpłatna metoda potwierdzania tożsamości obywatela w systemach podmiotów publicznych. Można za jego pomocą zalogować się do takiego systemu, a w razie takiej potrzeby złożyć podpis elektroniczny (podpis zaufany), który wobec podmiotów publicznych jest równie skuteczny jak podpis własnoręczny.

Jak załatwić sprawę?

 • Założyć konto (zarejestrować się) na stronie https://pz.gov.pl ,
 • Po wpisaniu kodu autoryzacyjnego zostanie automatycznie wysłany  wniosek o wydanie profilu zaufanego,
 • W terminie do 14 dni udać się do wybranego punktu potwierdzającego z ważnym dowodem osobistym lub paszportem. Po dopełnieniu formalności w Punkcie Potwierdzającym, Profil jest gotowy do użycia. Można już podpisywać nim wnioski wysyłane do urzędów.

Co załatwisz dzięki profilowi zaufanemu?

 • Zalogujesz się do Internetowego Konta Pacjenta
 • Złożysz wniosek o wydanie dowodu osobistego
 • Sprawdzisz, czy dowód osobisty jest gotowy do odbioru 
 • Sprawdzisz swoje punkty karne
 • Złożysz wniosek o świadczenie 500+ 
 • Złożysz deklaracje podatkowe na portalu podatkowym
 • Wystąpisz o Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego
 • Złożysz wniosek o rejestrację działalności gospodarczej
 • Wyślesz pismo do podmiotu publicznego 

Punkt Potwierdzania Profili Zaufanych ePUAP zlokalizowany jest na parterze w budynku Urzędu Gminy w Iwaniskach ul. Rynek 3.

Punkt czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:30-15:30
Kontakt telefoniczny:  (15)8601254