Już w tym miesiącu przedstawiciele organizacji pozarządowych, przedsiębiorcy i mieszkańcy województwa świętokrzyskiego będą mogli spotkać się na Ogólnopolskich Targach Organizacji Pozarządowych NGO-EXPO. Przedsięwzięcie przyczyni się do poszerzenia wiedzy na temat organizacji pozarządowych i poznania wszelkich przejawów aktywności społecznej wśród obywateli.

Targi odbędą się w dniach 27-28.10.2022 r. Zaplanowano liczne konferencje oraz panele dyskusyjne prowadzone przez ekspertów z zakresu funkcjonowania NGO-sów. Uczestnicy wydarzenia dostaną okazję do nawiązania nowych kontaktów. Niewątpliwym atutem wydarzenia jest możliwość wypromowania swojej działalności.

Wymiana doświadczeń między osobami działającymi w organizacjach pozarządowych to jedna z idei, która przyświeca Targom NGO-EXPO. Uczestnicy dowiedzą się jak dobrze rozwijać fundację czy stowarzyszenie lub jak znaleźć dobre źródło finansowania, które pozwoli na realizację założonych działań. Gościem specjalnym wydarzenia będzie wicepremier, prof. Piotr Gliński, który wygłosi wykład na temat organizacji obywatelskich w czasach kryzysu.

Partnerami Ogólnopolskich Targów Organizacji Pozarządowych NGO-EXPO są Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Stowarzyszenie Skała Lasocin, a także Świętokrzyska Rada Działalności Pożytku Publicznego.

Organizatorami wydarzenia są Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego i Fundacja im. Stefana Artwińskiego.

Wydarzenie zostało objęte Patronatem Honorowym Wiceprezesa Rady Ministrów Prof. Piotra Glińskiego.

I TARGI NGO

CENTRUM TARGOWE KIELCE

27-28 października 2022 r.

Dzień I - 27.10.2022

10:00-10:15

Powitanie i rozpoczęcie

10:15-11:15

Wykład ekspercki: „Podejście strategiczne w rozwoju organizacji pozarządowych”.

11:15-11:30

Przerwa

11:30-12:30

Jak rozwinąć skrzydła?  Dobre praktyki rozwoju organizacji

12:30-12:45

Przerwa

12:45-13:45

Panel dyskusyjny: „Jak zapewnić trwały rozwój organizacji”

13:45-14:00

Podsumowanie i zakończenie pierwszego dnia targów

14:00

Przerwa

15:00-16:30

Warsztaty (2 równoległe)

·        Zapewnienie dostępności działalności NGO dla osób ze szczególnymi potrzebami

·        Rządowe programy wsparcia rozwoju społeczeństwa obywatelskiego

 

Dzień II - 28.10.2022

10:00-10:15

Występ artystyczny na rozpoczęcie Targów

10:15-10:30

Otwarcie II Dnia Targów

10:30-10:45

Wystąpienie gościa specjalnego:

Organizacje obywatelskie w czasie kryzysu – wyzwania dla polityk publicznych.

prof. Piotr Gliński, Wiceprezes Rady Ministrów, Przewodniczący Komitetu ds. Pożytku Publicznego 

10:45-11:00

Wystąpienie gości

11:00-11:15

Występ artystyczny

11:15-11:45

Przerwa

11:45-12:45

Panel dyskusyjny:

Organizacje obywatelskie w czasie kryzysu – współpraca zamiast konkurencji. Rola NGO w procesie wdrażania czy programowania funduszy unijnych.

12:45-13:15

Prezentacja filmów o działalności organizacji realizujących projekty NOWEFIO

13:15-13:45

Występ artystyczny

13:45-14:30

Przerwa

14:30-15:15

Panele tematyczne (4 jednocześnie):

1.   Rządowe programy rozwoju społeczeństwa obywatelskiego (NOWEFIO) szansą na realizację innowacyjnych projektów społecznych

2.  Wsparcie lokalne w ramach Świętokrzyskiego Funduszu Lokalnego NOWEFIO

3.   EFS i EFS+ dla świętokrzyskich organizacji pozarządowych. 2014 – 2020: wykorzystane możliwości. 2021 – 2027: nowe szanse. Środki Samorządu Województwa Świętokrzyskiego dla NGO

4.   Miejsce Rady Działalności Pożytku Publicznego w dialogu obywatelskim w Polsce

Jesteś po wypadku?
Po wypadku nie możesz już pracować w dotychczasowym zawodzie? Chcesz zacząć normalnie żyć i ułożyć wszystko na nowo, ale nie wiesz jak wrócić do pracy?
Pomożemy Ci się przekwalifikować i znaleźć nową pracę!

Skorzystaj z bezpłatnej oferty PFRON realizowanej w Ośrodkach Rehabilitacji Kompleksowej. W Ośrodku zdobędziesz nowy zawód dostosowany do twoich obecnych możliwości zdrowotnych. Polepszysz również swój stan zdrowia korzystając z rehabilitacji.Na zakończenie zespół ekspertów pomoże Ci znaleźć pracę.

Wykorzystaj swoją szansę i napisz historię swojego życia na nowo!
Wszelkich informacji udzielamy pod numerem telefonu:
(41)230-97-00oraz (22)50 55 600

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Strona:rehabilitacjakompleksowa.pfron.org.pl

 

 

 

 

Materiał prasowy: PFRONDo 15 lipca 2022 r. można się ubiegać w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o dofinansowanie w ramach „Nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej dla producentów świń”. Do 4 lipca 2022 r. złożono 228 wniosków o pomoc

Ze wsparcia mogą skorzystać rolnicy, w których gospodarstwach między 1 kwietnia a 30 czerwca 2022 r. urodziły się świnie. Zwierzęta te muszą być oznakowane i zgłoszone do systemu IRZ ARiMR do 15 lipca 2022 r. By ubiegać się o tę pomoc, hodowca trzody chlewnej musi również realizować przynajmniej jedno z 12 działań prośrodowiskowych, np. prowadzenie działalności w zakresie rolnictwa ekologicznego, stosowanie zasad produkcji integrowanej czy korzystanie z odnawialnych źródeł energii. Ich pełna lista jest wymieniona we wniosku o przyznanie dofinansowania.

Producent trzody chlewnej może złożyć tylko jeden wniosek, który powinien obejmować świnie urodzone w wyznaczonym okresie we wszystkich należących do rolnika siedzibach stad. Wysokość dofinansowania do jednej sztuki wynosi 80 zł, a hodowca może się ubiegać o wsparcie do maksymalnie 2000 świń.

Wnioski o udzielenie pomocy do 15 lipca 2022 r. należy składać w biurach powiatowych ARiMR, właściwych ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę producenta świń. Można to zrobić osobiście lub przez upoważnioną osobę, przesyłać pocztą lub przez kuriera, jak również za pośrednictwem platformy e-PUAP. Za termin złożenia wniosku, niezależnie od sposobu dostarczenia, uznaje się datę wpływu dokumentu do biura powiatowego, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę producenta trzody chlewnej.

Nabór rozpoczął się 2 lipca 2022 r.

Vector Doradztwo Biznesowe

 Serdecznie zapraszamy na staże i bezpłatne szkolenia.

Szkolenia z zakresu:

 • Przedstawiciel handlowy
 • Pracownik administracyjno-biurowy
 • Handlowiec sprzedawca
 • Operator koparki
 • Operator koparko-ładowarki
 • Operator ładowarki
 • Operator wózka jezdniowego
 • Stylizacja paznokci
 • Stylizacja brwi i rzęs

 

Oferujemy

 • materiały szkoleniowe
 • stypendium szkoleniowe
 • catering

 Wymagania:

 • Osoby w wieku 18-29 lat,
 • zamieszkujące województwo świętokrzyskie

 Kontakt z pracodawcą

510-356-640, 505-412-458

 Adres e-mail

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Starosta Opatowski Tomasz Staniek i Wicestarosta Małgorzata Jalowska w imieniu partnerstwa Ziemia Opatowska zapraszają do wyrażenia  opinii i uwag dotyczących projektu „Strategii terytorialnej partnerstwa Ziemia Opatowska”.

Partnerstwo Ziemia Opatowska tworzą: gmina Baćkowice, gmina Iwaniska, gmina Lipnik, gmina Opatów, gmina Ożarów, gmina Sadowie, gmina Tarłów, gmina Wojciechowice oraz Powiat Opatowski.

W ramach współpracy samorządy te podejmują wspólne działania w celu pozyskiwania środków zewnętrznych skierowanych na rozwój obszaru partnerstwa. W tym celu została przygotowana strategia terytorialna, która  stanowi wyraz wspólnej polityki partnerskich gmin do roku 2030, nie odbierając żadnej z gmin prawa do przygotowania strategii rozwoju lokalnego.

Jest to pierwszy tego typu dokument, opracowany we współpracy 8 gmin i powiatu opatowskiego.

Strategia składa się z czterech zasadniczych części (tj. diagnostycznej, strategicznej, wdrożeniowej oraz opisującej zaangażowanie społeczeństwa). W części diagnostycznej sformułowano najistotniejsze wnioski na podstawie „Raportu diagnostycznego”, określając potencjały i bariery oraz szanse rozwojowe w poszczególnych elementach składających się na funkcje obszaru. W części strategicznej wyznaczono wizję obszaru oraz misję partnerskich samorządów, cele strategiczne i związane z nimi kierunki działań. Część wdrożeniowa zawiera zestaw koncepcji projektowych, które były przygotowane we współpracy z partnerami społecznymi i gospodarczymi, system wdrażania oraz monitorowania i ewaluacji oraz potencjalne źródła finansowania działań ze środków zewnętrznych. W ostatniej części opisano rolę społeczności lokalnej w przygotowaniu dokumentu oraz sposoby jej włączenia na etapie wdrażania strategii.

Zapraszamy mieszkańców, partnerów społecznych i gospodarczych oraz wszystkich zainteresowanych do zapoznania się i zgłoszenia uwag do „Strategii terytorialnej partnerstwa Ziemia Opatowska”.

Uwagi można zgłaszać w terminie do dnia 24.09.2021 r., za pomocą formularza dostępnego poniżej, na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 Załączniki:

- „Strategia terytorialna partnerstwa Ziemia Opatowska”

- formularz do zgłaszania uwag