Z inicjatywy Wójta Gminy Iwaniska, Pana Marka Stańka biblioteka Publicznej Szkoły Podstawowej w Iwaniskach otrzymała w roku 2020 środki finansowe na zakup książek w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

Księgozbiór biblioteki wzbogacił się o 1034 woluminy. Szkoła zyskała dotację rządową w kwocie 12.000,00 zł  oraz  3.000,00 zł  wkładu własnego Gminy Iwaniska,  za co jesteśmy bardzo wdzięczni  Panu Wójtowi.

Wzbogacenie biblioteki o ciekawe książki spowodowało zauważalne zwiększenie zainteresowania biblioteką i książką. Nowości zakupione do biblioteki to: lektury szkolne, atrakcyjne książki, często bestsellery, książki poczytnych autorów nagradzane w konkursach literackich. Tak ciekawie doposażony księgozbiór pozwala uczniom miło spędzać czas podczas pandemii. Dostarcza radosnych emocji, wielu wrażeń, rozbudza zainteresowania, dyskusje na temat przeczytanych książek, daje możliwość uczestniczenia w ciekawych zajęciach i projektach edukacyjnych, inicjuje nowe, ciekawe działania na rzecz promowania czytelnictwa.

Najczęstsze formy wydarzeń promujących czytelnictwo z udziałem uczniów to: zajęcia czytelnicze w świetlicy szkolnej, lekcje biblioteczne o różnorodnej tematyce zgodnej z programami poszczególnych klas, kiermasz książki (w czasie pandemii przeniesiony do Internetu). W grupach przedszkolnych bibliotekarz czytał nowo zakupione bajki w ramach „Spotkań z bajką”. W klasach I – III zrealizowano  projekt „Bohater literacki wzorem do naśladowania”.

Bibliotekarz przekazał „List do Rodziców” o pozytywnym wpływie czytania na rozwój i edukację dzieci i  młodzieży. Rodzice klas pierwszych  otrzymali informację o Kampanii „Mała książka – wielki człowiek”. W ramach promocji czytelnictwa wśród najmłodszych uczniów każdy pierwszoklasista  otrzymał w podarunku książkę.

W klasach starszych uczniowie zaprojektowali i wykonali kilka gazetek ściennych, prezentacji multimedialnych. Ponadto zrealizowano następujące projekty:

  • w klasie piątej „Najpiękniejszy mit grecki”,
  • w klasie VI a „Historia książki”,
  • klasy VIII a i VIII b uczestniczyły w konkursie „Mistrz znajomości lektur”.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa otworzył możliwości do nowych, ciekawych działań w bibliotece szkolnej. Na pewno takie będą! Przygoda z książką się nie kończy! Trwa nadal!