W dniu 1 lipca 2023 roku weszły w życie przepisy ustawy z dnia 26 maja 2023 roku o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji sołtysa.

Nowe świadczenie będzie przysługiwało w wysokości 300 zł miesięcznie. O środki mogą się ubiegać osoby, które łącznie spełniają warunki:

- pełniły funkcję sołtysa na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o  samorządzie gminnym przez okres co najmniej 2 kadencji nie mniej niż 8lat,

- osiągnęły wiek 60 lat (w przypadku kobiet lub 65 lat w przypadku mężczyzn).

Do Urzędu Miasta i Gminy Iwaniska wpłynęło 18 wniosków o wydanie zaświadczenia potwierdzającego pełnienie funkcji sołtysa zgodnie z ustawą. W dniu 10 lipca 2023 roku Burmistrz Miasta i Gminy Iwaniska wydał pierwsze zaświadczenie potwierdzające pełnienie funkcji sołtysa. Kolejne zaświadczenia wydawane są na bieżąco w miarę napływu wniosków.