W dniu dzisiejszym, tj. 14.07.2023r. zostały rozdane PROMESY.

Gmina Iwaniska otrzymała 4 150 000 zł.

  • Zamek Krzyżtopór w Ujeździe na realizację zadania pn. Krzyżtopór- odkryj zamek w nowym świetle otrzymał kwotę 3 500 000 zł.
  • Konserwacja i renowacja nowych elementów piaskowcowych elewacji neogotyckiego kościoła w Iwaniskach 500 000 zł.
  • Konserwacja pomników nagrobnych na najstarszej części cmentarza parafialnego w Mydłowie – 150 000 zł.

Dziękujemy Premierowi Panu Mateuszowi Morawieckiemu, Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego Panu Piotrowi Glińskiemu oraz Posłowi na Sejm RP Panu Krzysztofowi Lipcowi za wsparcie, pomoc i dobre decyzje.