W Publicznej Szkole Podstawowej w Ujeździe odbyła się niecodzienna lekcja samorządności, podczas której społeczność szkolna złożyła gratulacje i życzenia jubileuszowe z okazji 15-lecia pracy na stanowisku wójta Gminy Iwaniska – Marka Stańka.

Uroczystość szkolna rozpoczęła się krótkim programem artystycznym przygotowanym na tę okazję. Uczniowie zaprezentowali także piosenki w języku francuskim, którego uczą się od września tego roku. Ponadto podziękowania za nieustanne wspieranie szkoły i jej szerokich działań, troskę o uczniów oraz pomoc w organizacji przedsięwzięć edukacyjnych na ręce wójta – Marka Stańka złożył dyrektor PSP w Ujeździe – Marcin Urbański wręczając pamiątkową statuetkę. Nie zabrakło również życzeń i serdecznych gratulacji od przedstawicieli Rady Rodziców: Anety Chłodnickiej, Moniki Rybak, Edyty Szemraj, Urszuli Pasik, Anety Ścibisz, Celiny Włodarskiej. Niezawodni rodzice obecni na każdej szkolnej uroczystości wręczyli jubilatowi kwiaty i słodką niespodziankę. Do życzeń dołączyły się organizacje szkolne. Samorząd Uczniowski podjął uchwałę nadającą wójtowi Gminy Iwaniska – Markowi Stańkowi honorowy tytuł: „Przyjaciel Publicznej Szkoły Podstawowej w Ujeździe” oraz odznaczył jubilata złotym medalem. Szkolny Klub Wolontariatu przekazał podziękowania za życzliwość i wielokrotne wspieranie akcji charytatywnych.