W dniu 22 czerwca 2023 r. odbyła się sesja Rady Miejskiej w Iwaniskach w czasie której Radni Rady Miejskiej rozpatrzyli sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2022 udzielając Burmistrzowi Markowi Stańkowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok.