18 czerwca Rada Gminy Iwaniska jednogłośnie, głosami czternastu radnych, udzieliła Markowi Stańkowi, wójtowi gminy Iwaniska absolutorium za 2020 rok z tytułu wykonania budżetu.