Przez cały miesiąc styczeń 2024 roku w Publicznej Szkole Podstawowej w Mydłowie prowadzona była akcja ekologiczna: „Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci”.

Materiałami promującymi akcję w szkole były:

  • plakat zachęcający do zbiórki,
  • informacja dotycząca rodzajów elektrosprzętu jaki można zbierać.

 W klasach przeprowadzone zostały lekcje ekologiczne, by uświadomić uczniom, jak ogromnym problemem jest zużyta elektronika, która składowana jest często w miejscach zagrażających środowisku naturalnemu i zdrowiu człowieka. 

Uczniowie, Rodzice i Nauczyciele z wielkim zaangażowaniem włączyli się w akcję.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz baterie, które przynosili do szkoły uczniowie i ich rodzice, zbierali wychowawcy wszystkich klas, a szkolnym koordynatorem akcji była pani Mirosława Tutak.

Szkoła zebrała znaczną ilość elektrośmieci, które zostały odebrane przez firmę zajmującą się tym.