W Publicznej Szkole Podstawowej w Mydłowie od wielu lat działa czynnie Szkolne Koło Wolontariatu. Koordynatorami Koła Wolontariatu są panie: Anna Majsak i Magdalena Chruściel. Koło Wolontariatu skierowane jest do uczniów i nauczycieli, którzy chcą pomagać innym, inicjować i wspomagać działania w środowisku lokalnym.

 W miesiącu marcu 2024 roku w Publicznej Szkole Podstawowej w Mydłowie zorganizowana została zbiórka słodyczy na rzecz dzieci z Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej nr 1 w Opatowie. W akcji wzięli udział uczniowie i nauczyciele.

 Dnia 22 marca 2024 roku zebrane słodycze zostały przekazane do placówki.

„Ważny jest rodzaj pomocy, którą się oferuje,

ale jeszcze ważniejsze od tego jest serce,

 z jakim tej pomocy się udziela’’

Jan Paweł II