W Publicznej Szkole Podstawowej w Ujeździe realizowano projekt edukacyjny: „Angielski na sportowo”, którego celem była innowacyjna nauka języka połączona z  aktywnością ruchową uczniów oraz propagowanie zdrowego trybu życia.

Na zajęciach języka angielskiego uczniowie grali w różnorodne gry językowe i planszowe wymagające aktywności fizycznej, rozwiązywali łamigłówki dotyczące sportu i słownictwa z nim związanego. Dzieci z oddziałów przedszkolnych przyswajały nowe słowa i wyrażenia poprzez gesty, wykonywanie komend i poleceń oraz ciekawe zabawy ruchowe polegające na reagowaniu całym ciałem. Uczennice klasy V zaśpiewały piosenkę w języku angielskim przygotowując i wykonując do niej układ taneczny, a ich kolega – Paweł Góral opowiedział o swoich zainteresowaniach sportowych prezentując pokaz karate. Ponadto powstały prezentacje multimedialne o zdrowym trybie życia, które uczniowie przedstawili na forum klasy, a także  projekty tematyczne:„Sport to zdrowie” utrwalające znajomość słownictwa oraz uświadamiające znaczenie sportu dla zdrowia i kondycji człowieka.

Realizowany projekt wspomagał wszechstronny rozwój uczniów poprzez zdobywanie wiedzy w przyjemny sposób. Łączenie nauki z aktywnością fizyczną okazało się skuteczną metodą szybkiego przyswajania nowych treści, rozwijało wyobraźnię i kreatywność oraz zwiększało zainteresowanie uczniów.