To już kolejna niezwykle ważna inwestycja w gminie Iwaniska. Przedmiotem inwestycji jest budowa nowej sali gimnastycznej z zapleczem szatniowo -socjalnym przy Publicznej Szkole Podstawowej  w Mydłowie oraz modernizacja istniejącej kotłowni gazowej , która zapewni ciepło dla szkoły oraz projektowanej sali.

Sala zostanie  wybudowana w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Łączny koszt inwestycji to 5 108 668,72 zł z czego 4 500 000,00 zł pochodzi z Programu Inwestycji Strategicznych Rządowego Funduszu Polski Ład pozyskanych  dzięki współpracy i wsparciu Posła na Sejm RP Krzysztofa Lipca, pozostała kwota pochodzi z budżetu Miasta i Gminy Iwaniska. W ubiegłym tygodniu Burmistrz Miasta i Gminy Iwaniska Marek Staniek podpisał umowę na wykonanie inwestycji z firmą „ GMC” Sp. z o. o. „Inwestycja ta jest szczególnie ważna dla uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej  w Mydłowie. Priorytetowym celem tego przedsięwzięcia jest poprawienie stanu infrastruktury sportowej na potrzeby realizacji zajęć wychowania fizycznego dla uczniów, a także lokalnej społeczności. Realizacja  inwestycji stworzy dogodne warunki do organizacji zawodów sportowych,
a nowoczesne wyposażenie wpłynie na rozwój kształcenia i wzrost oferty zajęć pozalekcyjnych.Nowy obiekt sali gimnastycznej  będzie dobudowany do istniejącego już budynku szkoły od strony południowo-wschodniej.”- mówi Burmistrz Miasta i Gminy Iwaniska Marek Staniek