W dniu 20 września w Publicznej Szkole Podstawowej w Iwaniskach miała miejsce niecodzienna uroczystość. Pojawili się na niej szanowni goście: Burmistrz Miasta i Gminy Iwaniska - Pan Marek Staniek oraz sekretarz Pani Wiesława Słowik. Powodem ich wizyty było oficjalne przekazanie trzech masztów umiejscowionych na placu szkolnym, na których zawisły flagi narodowe.

Nadmienić przy tym należy, iż jako gmina wzięliśmy udział w projekcie „Pod biało-czerwoną” zakładającym sfinansowanie przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej zakupu masztów i flag. Mieszkańcy naszej „Małej Ojczyzny” zjednoczyli się w działaniu i oddali stosowną ilość głosów, która pozwoliła na zwycięstwo w projekcie. Umieszczenie flag na masztach w wyjątkowym miejscu to dowód na to, jak ważne są symbole narodowe w życiu Polaków. Te, za które życie w walce o wolność Ojczyzny poświęcali nasi przodkowie. W ten sposób honorujemy Poległych za wolność i niepodległość naszego kraju, ale także zachęcamy do patriotycznych postaw i dumy z bycia Polakami. 


 Po powitaniu gości Pani dyrektor Anna Michalska – Kapsiak oddała głos młodzieży, która z tej okazji przygotowała spektakl okolicznościowy dla uczczenia symboli narodowych. Nasi uczniowie podkreślili, iż starają się poprzez naukę zdobyć właściwe przygotowanie do kształtowania przyszłości Ojczyzny, do tworzenia jej potęgi, wolności i dobrobytu. Aby to osiągnąć, młodzi ludzie muszą być wychowywani w duchu patriotyzmu, poświęcenia i miłości. Padły słowa wychwalające piękno polskich krajobrazów, bohaterstwo ludu czy wreszcie niepowtarzalność języka i kultury. Młodzież wyraziła pragnienie, aby Polska była zawsze wolna, piękna i lepsza. Słowom towarzyszyły patriotyczne piosenki ubarwione tańcem młodych artystów ustrojonych w biało – czerwone barwy i trzymających symbole narodowe w rękach. Całość spektaklu zakończył tradycyjny polonez, do którego występujący założyli stroje szlacheckie, nietypowym zaś elementem była muzyka pochodząca z filmu „Czas honoru”. Zasłużone brawa nagrodziły trud występujących, a Pani dyrektor podziękowała nauczycielom, pod kierunkiem których młodzież przygotowała spektakl: pani Halinie Pasiek- Wójcik, pani Elżbiecie Dziamie i panu Sebastianowi Krakowiakowi. Skierowała także słowa wdzięczności w kierunku pani Beaty Górczyńskiej sprawującej pieczę nad Pocztem Sztandarowym oraz w kierunku pań: Katarzyny Fitek i Agnieszki Ochockiej – Bednarskiej, które przygotowały harcerzy. Podziękowanie otrzymała również pani Katarzyna Szczepańska wykonująca scenografię oraz wszystkie inne osoby zaangażowane w przebieg uroczystości.

Na koniec zabrał głos Pan burmistrz, dziękując za przedstawienie i podkreślając rolę jedności społeczeństwa w osiąganiu sukcesów. Podziękował także posłowi Krzysztofowi Lipcowi za ogromne zaangażowanie w projekt, który rozpoczął się 2 lata temu. Zaznaczył, iż cieszy go patriotyzm dzieci i młodzieży oraz ich wkład w realizację projektu.