Jakże trudno jest odnaleźć we współczesnym świecie ducha prawdziwego patriotyzmu. Patriotyzmu, o którym mówi nasza historia – historia Polski, coraz mniej znana współczesnym pokoleniom.

Ducha wiary i walki o ojczyznę, którego tak wspierali pisarze różnych epok, a jednym z nich był Henryk Sienkiewicz. Dlatego też, chcąc wskrzesić patriotyzm wśród naszej młodzieży uczniowie klas VI b, VII i VIII b wraz z opiekunami zorganizowali wycieczkę ku „pokrzepieniu serc”. Odbyła się ona dnia 19/10/2022 roku, a pierwszym etapem było zwiedzanie pałacyku Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku, będącego podziękowaniem od narodu polskiego za ogromną pracę twórczą. Znajduje się tam muzeum, w którym odnaleźć możemy dzieła pisarza, ulubione książki, pamiątki z licznych podróży, portrety itp. Zgromadzone eksponaty ukazują nam jak wielkim pisarzem był Henryk Sienkiewicz i ile jego twórczość znaczyła dla Polaków. Możemy też dowiedzieć się, że był nie tylko utalentowanym pisarzem, ale także podróżnikiem. Kolejnym punktem wycieczki było wzgórze Karczówka – najpiękniejsze wzgórze widokowe w Kielcach, z którego można oglądać rozległą panoramę Gór Świętokrzyskich.  Na szczycie ulokowany jest kościół pod wezwaniem św. Karola Boromeusza oraz klasztor należący dawniej do oo. Bernardynów. Jest to wzgórze, które zapisało się w historii naszej małej ojczyzny, w szczególności w powstaniu styczniowym  jako „rok krwawej zamieci sześćdziesiąty trzeci" XIX wieku. Wydarzenia te upamiętniają obelisk z krzyżem znajdujący się za murem klasztornym. Ostatni etap naszej wycieczki stanowił aktywny wypoczynek w parku linowym. Wszyscy zrelaksowani i zadowoleni wróciliśmy do domu.