W klasie I Publicznej Szkoły Podstawowej w Iwaniskach oraz w klasach I-III w Filialnej Szkole im. Biskupa Jana Chrapka w Jastrzębskiej Woli odbyła się lekcja o wartości pieniądza w życiu człowieka pod hasłem: "Mądre triki na marzenia, trzy słoiki i świat się zmienia".

Zajęcia poprowadziła pani Paulina Kita - opiekun Szkolnej Kasy Oszczędności. Podczas lekcji uczniowie dowiedzieli się dlaczego pieniądze mają dużą wartość w życiu każdego z nas. Opiekun SKO przybliżyła dzieciom informacje jak systematycznie gromadzić oszczędność na książeczkach i wdrożyła do ich racjonalnego gospodarowania oraz na co można przeznaczyć zgromadzone oszczędności. Uświadomiła, że nawet drobne sumy pieniędzy mogą pomóc w realizacji swoich marzeń. Przedstawiła uczniom kilka pojęć bankowych miedzy innymi: co to jest bank, konto, karta do bankomatu, lokata, kredyt. Wszystkie dzieci  dodatkowo wykonały kartę pracy dotyczącą lokowania pieniędzy w trzech słoiczkach o odpowiednich nazwach. Pierwszy z nich nosił nazwę  oszczędzanie, drugi pomaganie, trzeci wydawania. Na koniec każdy otrzymał swoją własną książeczkę SKO oraz zostały założone karty wpłat i wypłat dzieci. Prowadząca zrobiła wszystkim uczniom pamiątkowe zdjęcie w klasie jak i przy gazetce szkolnej promującej oszczędzanie. Uczniowie zachęceni do oszczędzania z uśmiechem na twarzy podziękowali za zajęcia.