W dniach 09.02.2024-10.02.2024 odbyły się choinki noworoczne w Publicznej Szkole Podstawowej w Iwaniskach.

Przedszkolaki i uczniowie klas I-III bawiły się 9 lutego natomiast uczniowie z klas IV-VIII – 10 lutego. Obydwie zabawy choinkowe zostały uroczyście otworzone prze Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Iwaniskach Annę Michalską- Kapsiak, Wicedyrektora PSP w Iwaniskach Jolantę Andzel, Burmistrza Miasta i Gminy Iwaniska Marka Stańka oraz Przewodniczą Rady Rodziców Emilię Tomczyk. Pani Anna Michalska- Kapsiak życzyła uczniom udanej zabawy, przypominając jednocześnie o zbliżających się feriach zimowych i bezpieczeństwie w czasie ich trwania. Burmistrz Miasta i Gminy Iwaniska Marek Staniek podziękował za zaproszenie na zabawę choinkową jednocześnie życząc wyśmienitej zabawy. Pan Burmistrz, Panie Dyrektor i obecni nauczyciele rozpoczęli zabawę pierwszym tańcem porywając do tańca młodzież obecną na parkiecie.

Naszych uczniów zabawiała niezastąpiona  DJ HANNAH doświadczona DJ-ka z Kielc. Animacje i zabawy w jej wykonaniu bardzo się podobały uczniom.  Dzieci tanecznie i śpiewająco zakończyły pierwszy semestr nauki. 

Szczególne podziękowania składamy rodzicom naszych uczniów i przedszkolaków reprezentowanym przez Szkolną Radę Rodziców za zorganizowanie tak udanej zabawy choinkowej.