Dnia 5 lutego 2024 roku w Publicznej Szkole w Iwaniskach odbyło się spotkanie z rodzicami podsumowujące pierwsze półrocze roku szkolnego 2023/2024. Pani dyrektor Anna Michalska-Kapsiak przedstawiła wyniki uczniów w poszczególnych kategoriach: najwyższa frekwencja, najwyższa średnia i inne osiągnięcia uczniów. Podsumowała także pracę nauczycieli i udział szkoły w licznych projektach.

Jednym z nich jest udział w programie GODZINA DLA MŁODYCH GŁÓW, czyli otwarcie o zdrowiu psychicznym. Program ma na celu wsparcie dzieci i młodzieży, a także nauczycieli  w działaniach z obszaru profilaktyki zdrowia psychicznego podejmowanych według określonych scenariuszy. Zajęcia prowadzone są w grupach klasowych raz w miesiącu.

W pierwszym semestrze były to tematy związane z: emocjami, potrzebami  i granicami. W drugim semestrze tematyka skierowana jest w stronę higieny cyfrowej i cyberbezpieczeństwa. W Publicznej Szkole Podstawowej w Iwaniskach koordynatorkami projektu są pani Karolina Wojnarowska (psycholog szkolny) oraz pani Katarzyna Szymańska (pedagog specjalny). Zajęcia prowadzą pedagodzy, psycholog oraz wychowawcy klas. Idealnym podsumowaniem poniedziałkowego spotkania była prelekcja pana prof. dr  hab. Mariusza Jędrzejko (pedagog, socjolog, diagnosta i terapeuta uzależnień oraz cyberzaburzeń, mediator rodzinny, twórca i dyrektor naukowy Centrum Profilaktyki Społecznej, prof. w Akademii Piotrkowskiej)  na temat: Dlaczego warto wychowywać dzieci w granicach i normach?

Pan profesor w bardzo przystępny sposób przybliżył rodzicom mechanizm funkcjonowania mózgu dziecka i nastolatka. Przekazał wiedzę dotyczącą tego, jak ważne jest zdrowe odżywianie i aktywność fizyczna oraz to, co się dzieje z mózgiem osoby małoletniej gdy jest przebodźcowany przez urządzenia multimedialne tj. smartfon, komputer, telewizor. Pan profesor zwrócił szczególną uwagę na szkodliwość napojów energetycznych i zawarte w nich niebezpieczne dla organizmu substancje. Wyjaśnił jaki wpływ mają one na pracę serca i działanie mózgu. Pokazał również jak ważne jest  mądre dbanie o dziecko wiążące się nie tylko z dawaniem, ale także ze stawianiem granic i wymagań.